Bruikbare Prezi’s en VODcasts voor maatschappijleer

 Stefan van der Weide is docent maatschappijleer aan Stad & Esch Meppel.
Evenals sommige collega's heeft ook hij een aantal Prezi's voor maatschappijleer samengesteld.
Wat is een prezi? Prezi is een nieuwe presentatietool waarmee je eenvoudig online presentaties kunt maken.
Het lijkt een beetje op Powepoint, maar kan 
veel meer. Kijk zelf maar op prezi.com/user/svanderweide/prezis/ 
Daarnaast heeft Stefan een groot aantal VODcasts samengesteld.De term is een combinatie van VOD, wat staat voor Video On Demand, en webcasting of broadcasting. Voorheen werd VODcast ook wel Video RSS Feed, Videocast, Video Podcast of VLOG genoemd, net als podcasting audio RSS feed en audioblogging werd genoemd. 
Het gaat bij VODcast dus om filmpjes die op commando kunnen worden opgeroepen. Je kunt ze bekijken op www.youtube.com/user/svdweideEn die filmpjes zijn dan (soms) weer gekoppeld aan de Prezi's. 
Kijk maar eens rond en misschine kom je zelf hierdoor op ideeën…….. 
Docenten of andere leden die ook iets dergelijks hebben gemaakt zouden er goed aan doen dit aan mij te laten weten of de internetadressen te plaatsen op de leermiddelendatabase. Leden kunnen dan elkaars creativiteit benutten.


Focus op de maatschappij

Op 29 november 2011 gaat Schooltv van 5.00 t/m 6.00 uur (Ned. 3) achter elkaar 4 nieuwe afleveringen uitzenden van de bekende serie Focus op de maatschappij. De afleveringen 21/24 vormen een special over Massamedia – bestemd voor leerlingen in klas 3 en 4 vmbo. De afleveringen zijn terug te zien op: schooltv.nl/schooltvgemist.
De serie komt tot stand in samenwerking met Cito en SLO.
Meer informatie: www.schooltv.nl/focus of via:www.eigenwijzer.nl/focus

Digischool zoekt leermiddelenspecialisten

Digischool zoekt Leermiddelenspecialisten: in het VO 2 per vak. Deze Leermiddelenspecialisten zullen samen met andere docenten digitaal lesmateriaal metadateren, beoordelen en indien van toepassing, van een keurmerk voorzien. U dient dus ervaring te hebben met digitaal lesmateriaal.

Hieronder kunt u het Profiel voor een Leermiddelenspecialist lezen. Per Leermiddelenspecialist is er een vergoeding van 1500 euro beschikbaar.
Indien u interesse heeft verzoek ik u uw gegevens in dit formulier in te vullen. Digischool neemt dan contact met u op.
 

Profiel Leermiddelenspecialist
De community beschikt over 2 Leermiddelenspecialisten (LS). Deze zijn verantwoordelijk voor het beheer van alle leermiddelen die voor het betreffende vak beschikbaar zijn in Wikiwijs. 
De opdracht voor de LS is om keurmerkgroepen aan te sturen die ieder een deelonderwerp (vakkern) binnen het vak de optimale collectie verzamelen en beheren.

Taken Leermiddelenspecialist
1.     Maakt deel uit van de vakredactie van de community
2.     Adviseert bij de samenstelling van de lijst van vakkernen binnen het vakgebied
3.     Zoekt 2 à 3 vrijwillige vakredacteuren die  bepaalde vakkern beheren (keurmerkgroepen)
4.     Is verantwoordelijk voor de begeleiding en de instandhouding van de keurmerkgroepen
5.     Coördineert de werkzaamheden van de keurmerkgroepen
6.     Beheert de vakpagina binnen Wikiwijs. Deze wordt voor een groot deel automatisch gegenereerd (zie bijvoorbeeld:
http://vo-biologie.wikiwijs.nl/)
7.     Vergadert twee keer per jaar met vakredactie over voortgang etc.
8.     Adviseert de redactie van Wikiwijs m.b.t. aanpassingen en ontwikkelingen

Profiel Keurmerkgroepen
Keurmerkgroepen worden per vak, per (sub)vakkern opgericht. Een keurmerkgroep bestaat uit 2 à 3 vakdocenten die specifieke interesse, expertise hebben betreffende een vakkern binnen het vakgebied. De opdracht voor de keurmerkgroepen is om voor het betreffende vakkern een kwalitatief hoogwaardige collectie van digitale leermiddelen, gekoppeld aan leerlijnen tot stand te brengen en te beheren. Leden van keurmerkgroepen functioneren als vrijwilliger vanuit eigen interesse en betrokkenheid.

Taken leden Keurmerkgroepen
1.     Beoordelen bestaande digitale leermiddelen volgens afgesproken kwaliteitscriteria (CLU)
2.     Vullen metadata van bestaande digitale leermiddelen aan met behulp van de nieuwe gedetailleerde vocabulaires van SLO. Er kan gemetadateerd worden met 
http://metaplus.kennisnet.nl/
3.     Identificeren leemtes in het beschikbare lesmateriaal en brengen deze onder de aandacht van communityleden
4.     Zoeken leermiddelen om de leemtes op te vullen
5.     Arrangeren bestaand materiaal tot lesmodules en leerlijnen

 

Nieuwe reeks Dossier Maatschappijleer voor havo/vwo

Op 18 december zendt Schooltv vier nieuwe afleveringen uit van Dossier Maatschappijleer. Aflevering 13 t/m 16 worden uitgezonden van 5.00 tot 6.00 uur 's ochtends op Ned3. Het gaat om de volgende onderwerpen: privacy en de wet; armoede in Nederland; burgers en democratie en het onderwerp religie. Deze serie zal begin 2013 ook op dvdPLUS verschijnen. Lees meer of bekijk de laatste aflevering.

Hoezo Armoede? in de klas

In het kader van de week van de armoede (van 25 november tot 2 december) doet de Nederlandse Publieke Omroep mee aan een wereldomvattend crossmediaal evenement Hoezo Armoede? (Why poverty). Hoezo Armoede? gaat verslag uitbrengen van de armoede in de wereld. NTR: Schooltv besteedt in de themaweek ook aandacht aan armoede.

In het kader van de week van de armoede heeft NTR Schooltv speciaal lesmateriaal ontwikkelt voor onder andere het vak maatschappijleer van het vmbo en havo/vwo. Met dit lesmateriaal hebben docenten een praktische handleiding voor een aantal actieve lessen in handen. In deze lessen staan schooltelevisieprogramma’s over armoede centraal. De afleveringen komt uit onder andere de series Focus op de maatschappij en Wereldburgers. Het lesmateriaal is gratis te downloaden, ingedeeld per vak en niveau en bevat antwoordsuggesties. Het is geschikt voor zowel klassikale behandeling als zelfstandig werken. Armoede staat gelijk aan ellende, maar biedt ook kansen. Het lesmateriaal zet armoede op de ‘schoolkaart’ vanuit de opvatting dat armoede een oplosbaar probleem is. En ook in de themaweek draait het om oplossingen die aanzetten tot navolging en prikkelen tot actie. Meer informatie over het lesmateriaal en de themaweek vindt u op schooltv.nl/hoezoarmoede_docent