Veel jongeren hebben te maken met financiële problemen. Scholieren lenen geld, soms al vanaf tienjarige leeftijd en bouwen zelfs schulden op. In de toekomst kan deze omgang met geld problemen opleveren als jongeren te maken krijgen met vaste lasten.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat mensen die tijdens hun jeugd hebben leren omgaan met geld, dit later ook goed blijken te kunnen. Ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan.
De geldkoffer is nu ook ontwikkeld voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo en voor het praktijkonderwijs. Het is een fysieke koffer met daarin zeven verschillende modules die elk over een ander thema gaan. Hoe ga je slim om met je geld? Wat is een geldezel? Hoe voorkom je schulden door je telefoonrekening? De modules zijn flexibel en los van elkaar in te zetten en nemen weinig tijd in beslag. De lessen sluiten aan bij de vakken rekenen, maatschappijleer, verzorging, wereldoriëntatie en burgerschap. De geldkoffer is te bestellen via www.podiumvooronderwijs.nl of www.nibud.nl.  

Reageer


negen × = 36