Op 3 november a.s. organiseert de VU weer een voorlichtingsdag voor alle bachelor studies, waaronder sociologie. Sociologie is de wetenschap die onze hedendaagse maatschappij bestudeert en probeert te begrijpen waarom de samenleving is zoals die er uit ziet. 

De maatschappij is een boeiend studieobject en een product van acties van vele burgers tezamen, bijgestuurd door de politiek, de economie, cultuur en normen en waarden. De maatschappij wordt gevormd door mensen, maar de mensen worden ook gevormd door de maatschappij. Het unieke van de studie Sociologie aan de VU is dat er een nauwe samenwerking is met andere sociaal wetenschappelijke studies zoals politicologie, antropologie en communicatie wetenschappers. De opleiding is daarmee breed zodat studenten een stevige inhoudelijke basis krijgen. De opleiding is kleinschalig zodat intensief contact met docenten mogelijk is.

In het verleden hebben we bij verschillende VWO-opleidingen gastcolleges verzorgd. Dat is voor ons fijn omdat we dan wat reclame kunnen maken voor de opleiding, en mogelijk voor u interessant voor de lessen maatschappijleer. Mocht u geïnteresseerd zijn in een gastcollege over een sociaal wetenschappelijk thema (bijvoorbeeld protest bijeenkomsten, vergrijzing, eenzaamheid, mantelzorg, identiteit of de multiculturele samenleving) neem dan per mail contact op met dr. Marja Aartsen, m.j.aartsen@vu.nl. Zij zal graag de mogelijkheden met u bespreken.
Meer informatie over de opleiding is te vinden op www.vusociologie.nl
Meer informatie over de voorlichtingsdag van 3 november vindt u op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/voorlichtingsactiviteiten/

Reageer


+ 3 = vijf