15 september is door de VN uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Sinds enkele jaren wordt er ook in Nederland aandacht besteed aan deze dag. In 2012 zullen op de Dag van de Democratie zowel bij ProDemos in Den Haag als elders in het land activiteiten plaatsvinden rondom het thema democratie.
Meer informatie over de activiteiten van ProDemos op de Dag van de Democratie: www.prodemos.nl 
Voor alle activiteiten in het kader van de Internationale Dag van de Democratie: www.dagvandedemocratie.eu

Reageer


× 7 = zesenvijftig