Sociologie studeren aan de VU?

Op 3 november a.s. organiseert de VU weer een voorlichtingsdag voor alle bachelor studies, waaronder sociologie. Sociologie is de wetenschap die onze hedendaagse maatschappij bestudeert en probeert te begrijpen waarom de samenleving is zoals die er uit ziet. 

De maatschappij is een boeiend studieobject en een product van acties van vele burgers tezamen, bijgestuurd door de politiek, de economie, cultuur en normen en waarden. De maatschappij wordt gevormd door mensen, maar de mensen worden ook gevormd door de maatschappij. Het unieke van de studie Sociologie aan de VU is dat er een nauwe samenwerking is met andere sociaal wetenschappelijke studies zoals politicologie, antropologie en communicatie wetenschappers. De opleiding is daarmee breed zodat studenten een stevige inhoudelijke basis krijgen. De opleiding is kleinschalig zodat intensief contact met docenten mogelijk is.

In het verleden hebben we bij verschillende VWO-opleidingen gastcolleges verzorgd. Dat is voor ons fijn omdat we dan wat reclame kunnen maken voor de opleiding, en mogelijk voor u interessant voor de lessen maatschappijleer. Mocht u geïnteresseerd zijn in een gastcollege over een sociaal wetenschappelijk thema (bijvoorbeeld protest bijeenkomsten, vergrijzing, eenzaamheid, mantelzorg, identiteit of de multiculturele samenleving) neem dan per mail contact op met dr. Marja Aartsen, m.j.aartsen@vu.nl. Zij zal graag de mogelijkheden met u bespreken.
Meer informatie over de opleiding is te vinden op www.vusociologie.nl
Meer informatie over de voorlichtingsdag van 3 november vindt u op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/voorlichtingsactiviteiten/

Kennisnet.nl opnieuw genomineerd voor Website van het Jaar

Dankzij jouw stem is Kennisnet.nl de afgelopen 2 jaar en in 2006 uitgeroepen tot ‘Website van het Jaar’ in de categorie educatie.

Dit jaar is Kennisnet.nl opnieuw genomineerd voor Website van het Jaar! Vind je Kennisnet.nl ook de beste Educatiewebsite van 2012?
Stem nu en maak kans op een 3D- televisie.

Dag van de Democratie

15 september is door de VN uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Sinds enkele jaren wordt er ook in Nederland aandacht besteed aan deze dag. In 2012 zullen op de Dag van de Democratie zowel bij ProDemos in Den Haag als elders in het land activiteiten plaatsvinden rondom het thema democratie.
Meer informatie over de activiteiten van ProDemos op de Dag van de Democratie: www.prodemos.nl 
Voor alle activiteiten in het kader van de Internationale Dag van de Democratie: www.dagvandedemocratie.eu

ProDemos viert Dag van de Democratie met het Grote Jongeren Formatiedebat

Op zaterdag 15 september is het weer de Dag van de Democratie. In Den Haag organiseert ProDemos op die dag het Grote Jongeren Formatiedebat. Voorzitters van de politieke jongerenorganisaties en de G500 proberen onder leiding van Pieter Hilhorst tot een formatieadvies te komen.

Drie dagen na de Tweede Kamerverkiezingen kan het natuurlijk niet anders dan dat het gaat over de formatie. Wat adviseren de jongeren aan de formateur voor een nieuw kabinet? Aan de hand van debatten rond vijf thema’s wordt vastgesteld of de politieke jongeren overeenstemming kunnen vinden. Per thema wordt een coalitie gesmeed. Aan het eind van de middag blijkt dan tot welke coalitie en met welk akkoord de jongeren komen. Dit is een mooi advies aan de(in)formateur!
Het debat vindt plaats van 14.00 – 16.00 uur bij ProDemos, Hofweg 1 in Den Haag. Aanmelden is niet nodig.