Lesmateriaal over de verkiezingen

In het pilot examenprogramma voor maatschappijwetenschappen is een schoolexamendomein opgenomen Analyse van een politieke actualiteit. De pilotscholen starten in het nieuwe schooljaar met dit domein naar aanleiding van de verkiezingen. Er wordt in de vakantie lesmateriaal hiervoor ontwikkeld en in september ook opdrachten die aansluiten op de actualiteit. 

Docenten die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich aanmelden bij SLO, bij l.meijs@slo.nl. Zij kunnen toegang krijgen tot het materiaal na ondertekening van een licentieverklaring, waarmee het copyright geregeld wordt.

Uitreiking Profielwerkstukwedstrijd 2012

Dit jaar organiseerde de NVLM voor de zesde keer de profielwerkstukwedstrijd. De winnaars ontvingen op 18 juni onder het genot van een heerlijk diner in de Euromast hun prijs van de burgemeester van Rotterdam: Ahmed Aboutaleb. Op 185 meter hoogte bekeken de winnaars de maatschappij eens vanuit een ander perspectief en werd er gesproken over beide werkstukken.
De NVLM feliciteert:
• Lisanne den Hartog en Marijne ter Maaten van het Van Lodenstein College in Kesteren. Zij hebben het beste havo-werkstuk 2012 geschreven met de titel “Het vertrouwen in de rechtsstaat als vrouwe Justitia faalt”.
• Joëlle Koot en Laura Jacobs van het Comenius College in Hilversum. Zij hebben het beste vwo-werkstuk 2012 geschreven met de titel “Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven”.

Start docentontwikkelteam maatschappijwetenschappen Universiteit Leiden

In het najaar van 2012 wil de universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Leiden starten met een zogenaamd ‘docentontwikkelteam’. Naar aanleiding van onderzoek naar de ontwikkeling van vakdidactische kennis bij docenten en geïnspireerd door de ervaringen met docentontwikkelteams bij de Universiteit Twente, willen we met 10 à 15 docenten maatschappijwetenschappen werken aan professionele ontwikkeling die helemaal aansluit bij de eigen lespraktijk.

In het schooljaar 2012-2013 worden zes bijeenkomsten gepland op vrijdagmiddag waarin er concreet gewerkt zal worden aan een lessenreeks. De activiteiten zijn er op gericht om materiaal te maken en een lessenreeks te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren, die gebaseerd is op een activerende didactiek en de uitgangspunten voor het nieuwe examenprogramma zoals die verwoord staan in de rapporten van de commissies Schnabel (SLO, 2007, 2009). De ontwikkelde lessenreeks moet dus in te passen zijn in het huidige curriculum maatschappijwetenschappen, maar verkent al mogelijkheden van een concept context benadering.
De kosten voor deelname aan de zes bijeenkomsten zijn 725 euro. De precieze data zullen in augustus bekend worden gemaakt.
Mail voor meer informatie naar Arthur Pormes, a.a.pormes@iclon.leidenuniv.nl , vakdidacticus maatschappijleer & maatschappijwetenschappen. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding.

Oproep: auteurs gezocht

Nieuws in de klas gaat het educatieve aanbod vernieuwen. Voor het actualiseren van onze opdrachtenbundels zoeken wij educatieve auteurs die op korte termijn op projectbasis voor ons aan de slag willen. We zijn op zoek naar leermiddelenontwikkelaars voor zowel het VO als het PO die ook onderwijservaring hebben.

Bekijk de vacature.

Scholierenverkiezingen 7-11 sept 2012

Hoe werkt het? 
U kunt zich hier gratis inschrijven. Na aanmelding krijgt u een inlogcode voor de website met de digitale oproepkaarten. Van vrijdag 7 september 8:00 uur tot dinsdag 11 september 16:00 uur kunnen uw leerlingen stemmen via een speciale website. De uitslagen worden digitaal verwerkt. Dinsdagmiddag 11 september kunt u op de website alle uitslagen vinden. De uitslag van uw eigen school kunt u dan vergelijken met de landelijke uitslag, maar ook bijvoorbeeld met de uitslagen van scholen in uw regio. 

Bij de vorige landelijke verkiezingen in 2010 namen meer dan 90.000 scholieren deel. Deelname is gratis. Begin het schooljaar goed en doe mee!
 
Om leerlingen voor te bereiden op de Scholierenverkiezingen kunnen docenten gebruik maken van de Onderwijskrant Tweede Kamerverkiezingen. Scholen kunnen deze Onderwijskrant vanaf nu hier bestellen.

Studiereis Bonn: burgerschap en democratie

 

Nederlandse scholen zijn sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht om bij te dragen aan ‘actief burgerschap en sociale cohesie’. Duitsland ziet de opvoeding van zijn bevolking tot democratische en maatschappelijk betrokken burgers sinds 1945 als cruciaal onderdeel van zijn historische verantwoordelijkheid. Een vierdaagse studiereis naar Bonn biedt Nederlandse docenten de mogelijkheid ideeën op te doen voor burgerschapsvorming op hun school. Ga voor meer informatie naar Duitslandweb.nl