Stichting HOPE XXL start met 'Speak up for HOPE'. Met dit programma worden (V)MBO jongeren uitgedaagd om mee te denken met HOPE XXL door een toespraak te bedenken waarin ze hun visie geven op de toekomst. Aan de hand van HOPE XXL (een jongerenproject met het doel om een nieuw mondiaal toekomstperspectief te schetsen) beschrijven ze de grote maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd in een speech. En hoe zou de wereld eruit moeten zien als zij zelf kinderen of kleinkinderen hebben?

 
Leerlingen kunnen bij het geven van hun toespraak gebruik maken van een teleprompter, dezelfde schermen die president Obama gebruikt voor zijn toespraken. Met 'Speak up for HOPE' worden niet alleen de persoonlijke vaardigheden ontwikkeld, maar leveren de leerlingen ook een bijdrage aan HOPE XXL. Dit alles wordt ondersteund met beelden van historische sprekers. Het programma 'Speak up for HOPE' wordt mogelijk gemaakt door het SNS Reaal Fonds. Belangstellende VMBO scholen en MBO opleidingen kunnen zich via info@hope-xxl.com aanmelden voor dit kosteloze programma. Het programma wordt de rest van 2012 aangeboden en in overleg met de school op maat samengesteld. Er is een beperkte capaciteit dus belangstellende scholen wordt geadviseerd z.s.m. contact op te nemen. Meer informatie: www.hope-xxl.com

Reageer


7 − = vijf