Onder de noemer De Haagse Tribune organiseert ProDemos een educatieve (halve) dag in politiek Den Haag voor het voortgezet onderwijs. Uw klas volgt een van onze succesvolle programma’s op en rond het Binnenhof. Een bezoek aan de Tweede Kamer is een vast onderdeel van alle programma’s. Door activerende werkvormen in onze sfeervolle zalen maken de leerlingen kennis met politiek, democratie en rechtsstaat. U kunt kiezen uit de programma’s Politiek, Rechtsstaat, Europese Unie, Geschiedenis (Republiek of Koninkrijk) en Media. Er is ook een speciaal programma op het Provinciehuis voor scholen uit Zuid-Holland.
Reserveer nu online op www.prodemos.nl/vo. Vol=vol!