DonorWise maakt orgaandonatie bespreekbaar bij jongeren

DonorWise is een nieuwe digitale lesmodule over orgaan- en weefseldonatie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. DonorWise biedt objectieve kennis over het onderwerp en helpt leerlingen zelf een mening te vormen. Aan de hand van speelse animaties, filmpjes, ervaringen van leeftijdsgenoten, quizzen en discussieopdrachten komen de biologische, maatschappelijke en persoonlijke aspecten van dit soms pittige onderwerp aan bod. Bekijk de module op www.donorwise.nl.

Leraar van het jaar

Net als voorgaande jaren wordt ook in 2012 in het kader van de Dag van de Leraar de verkiezing Leraar van het Jaar in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gehouden. Kandidaat leraren kunnen tot en met 13 april 2012 worden aangemeld door leerlingen, collega’s, schoolleiders en ouders. De winnaars zullen op 29 september bekend worden gemaakt. 
Meer info op 
www.deleraarvanhetjaar.nl.