Het ICLON organiseert samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden een nascholingsprogramma voor docenten Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen met als thema:
Machtsverhoudingen in de wereld
Het programma bestaat uit lezingen verzorgd door dr. Florian Schneider en Ben Pohl MA en een werkcollege
vakdidactiek onder leiding van drs. Arthur Pormes.
Plaats en tijd : Maandag 16 april 2012 van 14:00 tot 20.00 uur, Pieter de la Court‐gebouw, Wassenaarseweg 52,
Leiden (op 5 min. loopafstand van station Leiden Centraal)
Kosten : Het inschrijfgeld bedraagt € 180,00 inclusief broodmaaltijd en nascholingscertificaat.
Aanmelding : Aanmelding is mogelijk via de websitewww.iclon.nl/maatschappijleer.
Nadere informatie: Voor nadere informatie kunt u zich richten tot drs. Arthur Pormes, vakdidacticus Maatschappijleer ICLON,iclonns@iclon.leidenuniv.nl.

Reageer


− vier = 2