Cito zoekt docenten maatschappijwetenschappen en maatschappijleer die vanaf 1 augustus 2012 beschikbaar zijn voor de constructie van de volgende examens:
- maatschappijleer 2 KB en GL/TL
- maatschappijwetenschappen havo en vwo
- maatschappijwetenschappen pilot havo en vwo

Voor de totstandkoming van de examens is de inbreng van docenten uit de onderwijspraktijk onmisbaar. Daarom zoeken wij docenten maatschappijleer/maatschappijwetenschappen met ervaring en gedegen vakkennis. Het construeren van examenopgaven is een unieke kans om diepgaand inhoudelijk en op een aangename wijze met uw vak bezig te zijn. Het lidmaatschap van de constructiegroep draagt bij aan uw professional als vakdocent. Docenten waarmee we hebben samengewerkt, hebben het participeren in een constructiegroep maatschappijwetenschappen altijd als zeer leerzaam en prettig ervaren.
Vooral voor de nieuwe pilotexamens havo en vwo geldt dat u betrokken wordt bij de operationalisering van de nieuwe examenprogramma’s. Van de leden van de constructiegroepen voor de pilotexamens wordt de nodige kennis en creativiteit verwacht om vooral de concept-contextbenadering te vertalen in nieuwe uitdagende examenopgaven.

Heb je belangstelling en zoek je naast je docentschap een inspirerende en creatieve taak, meld je dan aan via www.cito.nl.

De constructie van opgaven vindt grotendeels thuis plaats, op basis van een verstrekte opdracht. De omvang van de opdracht verschilt per vak. Gemiddeld neemt de opdracht enkele uren per week in beslag. Je bent als docent werkzaam in het schooltype waarvoor je het examen maakt en hebt recente ervaring met examenklassen. Je beschikt over gedegen vakkennis en hebt ervaring met Word. Docenten die meewerken aan een schoolboekmethode, komen niet in aanmerking voor de opdracht.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de constructie van centrale examens? Kijk dan op www.cito.nl. Op deze site vind je ook een aanmeldingsformulier. Of neem contact op met Victor Gijselhart, medewerker  examens maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. E-mail: victor.gijselhart@cito.nl

Reageer


zes + = 9