SER lanceert www.overlegeconomie.nl, geef uw mening

De overlegeconomie is kenmerkend voor Nederland. Maar wat weten we er eigenlijk over? Waaruit bestaat de overlegeconomie? Welke partijen zitten erin? Wat gebeurt er bij al die overleggen? Wat hebben we eraan?
De antwoorden op deze vragen kunnen leerlingen (en docenten) in het VO binnenkort vinden op de website over de overlegeconomie. Deze website is gemaakt door de Sociaal-Economische Raad (SER) en richt zich onder andere op leerlingen uit de hogere klassen van havo en vwo. Zij kunnen hier de basisinformatie over het poldermodel vinden. De website bevindt zich nog in een testfase, en reacties op het testmodel zijn welkom.
De SER is benieuwd naar uw mening over de website. Wat vindt u van de inhoud? Is deze goed gestructureerd en helder verwoord? Wat vindt u van de presentatie? Zijn er aspecten die beter kunnen? We doen er graag ons voordeel mee.
Stuur een mail naar: Elizabeth Palandeng, Communicatie SER, en u krijgt de link toegestuurd. U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 7 maart.

ICLON organiseert nascholing

Het ICLON organiseert samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden een nascholingsprogramma voor docenten Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen met als thema:
Machtsverhoudingen in de wereld
Het programma bestaat uit lezingen verzorgd door dr. Florian Schneider en Ben Pohl MA en een werkcollege
vakdidactiek onder leiding van drs. Arthur Pormes.
Plaats en tijd : Maandag 16 april 2012 van 14:00 tot 20.00 uur, Pieter de la Court‐gebouw, Wassenaarseweg 52,
Leiden (op 5 min. loopafstand van station Leiden Centraal)
Kosten : Het inschrijfgeld bedraagt € 180,00 inclusief broodmaaltijd en nascholingscertificaat.
Aanmelding : Aanmelding is mogelijk via de websitewww.iclon.nl/maatschappijleer.
Nadere informatie: Voor nadere informatie kunt u zich richten tot drs. Arthur Pormes, vakdidacticus Maatschappijleer ICLON,iclonns@iclon.leidenuniv.nl.

Cito zoekt docenten

Cito zoekt docenten maatschappijwetenschappen en maatschappijleer die vanaf 1 augustus 2012 beschikbaar zijn voor de constructie van de volgende examens:
- maatschappijleer 2 KB en GL/TL
- maatschappijwetenschappen havo en vwo
- maatschappijwetenschappen pilot havo en vwo

Voor de totstandkoming van de examens is de inbreng van docenten uit de onderwijspraktijk onmisbaar. Daarom zoeken wij docenten maatschappijleer/maatschappijwetenschappen met ervaring en gedegen vakkennis. Het construeren van examenopgaven is een unieke kans om diepgaand inhoudelijk en op een aangename wijze met uw vak bezig te zijn. Het lidmaatschap van de constructiegroep draagt bij aan uw professional als vakdocent. Docenten waarmee we hebben samengewerkt, hebben het participeren in een constructiegroep maatschappijwetenschappen altijd als zeer leerzaam en prettig ervaren.
Vooral voor de nieuwe pilotexamens havo en vwo geldt dat u betrokken wordt bij de operationalisering van de nieuwe examenprogramma’s. Van de leden van de constructiegroepen voor de pilotexamens wordt de nodige kennis en creativiteit verwacht om vooral de concept-contextbenadering te vertalen in nieuwe uitdagende examenopgaven.

Heb je belangstelling en zoek je naast je docentschap een inspirerende en creatieve taak, meld je dan aan via www.cito.nl.

De constructie van opgaven vindt grotendeels thuis plaats, op basis van een verstrekte opdracht. De omvang van de opdracht verschilt per vak. Gemiddeld neemt de opdracht enkele uren per week in beslag. Je bent als docent werkzaam in het schooltype waarvoor je het examen maakt en hebt recente ervaring met examenklassen. Je beschikt over gedegen vakkennis en hebt ervaring met Word. Docenten die meewerken aan een schoolboekmethode, komen niet in aanmerking voor de opdracht.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de constructie van centrale examens? Kijk dan op www.cito.nl. Op deze site vind je ook een aanmeldingsformulier. Of neem contact op met Victor Gijselhart, medewerker  examens maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. E-mail: victor.gijselhart@cito.nl