Project Polarisatie

Met het project ‘Polarisatie’ ontdekken leerlingen hoe vooroordelen kunnen leiden tot het uitsluiten van een hele groep. Ze leren dat het hele proces van polarisatie regelmatig voorkomt in onze maatschappij.

Aan de hand van digitaal lesmateriaal vormen ze zich er een beeld van en gaan erover in gesprek met hun klasgenoten, gesteund door de debat- en dialoogwijzer van het Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO).

Focus op de maatschappij

Op 29 november 2011 gaat Schooltv van 5.00 t/m 6.00 uur (Ned. 3) achter elkaar 4 nieuwe afleveringen uitzenden van de bekende serie Focus op de maatschappij. De afleveringen 21/24 vormen een special over Massamedia – bestemd voor leerlingen in klas 3 en 4 vmbo. De afleveringen zijn terug te zien op: schooltv.nl/schooltvgemist.
Iedere aflevering heeft eenzelfde opbouw. De volgende benaderingswijzen vormen het uitgangspunt. Sociaal-cultureel: wat vindt de samenleving en wat vind jij? Sociaal-economisch: wie heeft daar (geen) belang bij? Politiek- juridisch: wat vindt de overheid? En veranderings-vergelijkend: hoe ging het vroeger en hoe is dat in andere landen?
De serie is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen die maatschappijleer verplicht in het gemeenschappelijke deel volgen. Voor de leerlingen die maatschappijleer als eindexamenvak hebben gekozen, zijn de programma’s over Massamedia een uitstekende voorbereiding op het eindexamen. Focus op de maatschappij kan worden ingezet bij alle leerwegen en bij alle sectoren.
De serie komt tot stand in samenwerking met Cito en SLO.
Meer informatie: www.schooltv.nl/focus of via:www.eigenwijzer.nl/focus

Tolerantietest

De interactieve website www.tolerantietest.eu is genomineerd voor de “Erasmus Euro Media Award 2011”. De vijftalige tolerantietest (Nederlands, Engels, Portugees, Spaans en Bulgaars) is bedoeld om samen met jongeren de grenzen van tolerantie te onderzoeken in het perspectief van de Europese fundamentele rechten. De Tolerantietest is een initiatief van het Fort van de Democratie in Utrecht, een project van de Stichting Vredeseducatie. De Euro Media Awards worden op 14 oktober in Wenen uitgereikt.

Internationale Dag van de Democratie

Donderdag 15 september is niet alleen is het de Internationale Dag van de Democratie. Het is ook de dag dat het Huis voor democratie en rechtsstaat officieel haar deuren opent onder een nieuwe naam: ProDemos.
In samenwerking met partnerorganisaties EPD, NIMD en Netwerk Democratie, organiseert het Huis tal van activiteiten op 15 september en, voorafgaand hieraan, de Nacht van de Dictatuur op 14 september. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op
www.democratiedag.nl.