Nieuwe reeks Focus programma’s over Massamedia

In het najaar start er een nieuwe serie Focus op de maatschappij. Dit keer een speciale reeks in het kader van 60 jaar televisie. We maken vier afleveringen rond het thema massamedia.
Massamedia informeren, amuseren, socialiseren en binden op verschillende manieren. En toch willen ze allemaal zoveel mogelijk mensen bereiken.
In deze serie is aandacht voor:
- de invloed van massamedia
- de technologische ontwikkelingen
- nieuws en nieuwsgaring
- beeldvorming
Een overzicht van de bestaande afleveringen vindt u op onze website.

Docenten gezocht!

Op dit moment is de Universiteit Maastricht in samenwerking met onder andere TNO, bezig met een onderzoek voor de ontwikkeling van een nieuw lespakket voor seksuele gezondheid voor de bovenbouw HAVO en VWO. Bij het ontwerpen van het lespakket willen we graag gebruik maken van de voorkeuren en ervaringen van leraren in het geven van lessen seksuele gezondheid. Als onderzoeker aan de universiteit Maastricht ben ik (Murielle van Schoonhoven) voor het onderzoek op zoek naar docenten biologie, maatschappijleer en mentoren (bovenbouw HAVO/VWO) die eenmalige een enquête willen invullen.
De vragenlijst “Adoptie van (digitaal) lesmateriaal over seksuele gezondheid” kan digitaal worden ingevuld op: http://dosurvey.eu/index.php?sid=68238&lang=nl.

Sectorwerkstuk- en profielwerkstukwedstrijd 2011

Dit jaar organiseerde de NVLM voor de vijfde keer de profielwerkstukwedstrijd. Voor het eerst konden ook VMBO-sectorwerkstukken ingezonden worden. Inmiddels is bekend wie op 14 juni met Job Cohen mogen dineren in de Euromast! De jury heeft de volgende leerlingen als winnaars uitgeroepen:
- Kim Landwer Johan en Jessica Lips van SG De Lingeborgh in Geldermalsen. Zij hebben het beste vmbo-werkstuk geschreven met de titel “Kinderarbeid”.
- Tom van der Krieke van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam. Hij heeft het beste havo-werkstuk geschreven met de titel “The Wire in Nederland? Van een idee naar een scenario in Amsterdam-Oost”.
- Feline Nieuwkoop en Evelien Zonnenberg van het Altena College in Sleeuwijk. Zij hebben het beste vwo-werkstuk geschreven met de titel “Theorieën getoetst. Enkele sociaalwetenschappelijke theorieën en hun toepassing op het Altena College”.
De NVLM feliciteert deze leerlingen en hun docenten van harte!

Voor meer informatie, zie: http://nvlm.nl/nvlm/activiteiten/wedstrijd/.

Schrijver voor lesmateriaal pilot gezocht

Het ministerie OCW heeft SLO de opdracht gegeven een traject in gang te zetten, waarin het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen in de praktijk beproefd en getoetst gaat worden.

In het schooljaar 2011/2012 starten 14 – inmiddels al geselecteerde- pilotscholen met het nieuwe programma in het vierde leerjaar havo/vwo. In 2013 (havo) en 2014 (vwo) wordt het eerste pilotexamen op deze scholen afgenomen.

Afgelopen schooljaar zijn twee schrijfgroepen (één voor havo en één voor vwo) van ieder vier docenten maatschappijwetenschappen gestart met het ontwikkelen van lesmateriaal ten behoeve van de pilot.
Nu is er één vacature gekomen en is SLO op zoek naar een nieuwe schrijver met ingang van het schooljaar 2011-2012, die voldoet aan de volgende criteria:
- is docent maatschappijwetenschappen;
- heeft enige schrijfervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal;
- is één dag per week beschikbaar voor deze schrijfactiviteiten, ofwel door een vrijstelling van onderwijstijd binnen de eigen school, ofwel door het afsluiten  van een eigen contract met SLO voor één dag per week;
- is bereid één keer per maand te overleggen in Utrecht.

De beschikbare vergoeding is € 11.000,– (inclusief BTW) per schooljaar. De kandidaat kan zelf een voorkeur uitspreken voor havo of vwo.
Graag zo spoedig mogelijk (uiterlijk 22 mei a.s.) reageren naar L.meijs@slo.nl met toevoeging van het ingevulde aanmeldingsformulier. U kunt met vragen of opmerkingen ook terecht bij Lieke Meijs (053-4840331) of per email.