Afstemming en samenhang maatschappijvakken

Op donderdag 31 maart organiseert SLO in Zwolle een conferentie voor de onderbouw vo met als thema ‘doorlopende leerlijnen’. Een van de 8 subthema’s is ‘Afstemming en samenhang in de maatschappijvakken op havo/vwo en vmbo‘. Per thema worden er drie workshoprondes gegeven.
Ronde 1
De leerling leert in samenhang en in een doorlopende leerlijn. Twee karakteristieken van de onderbouw. De maatschappijvakken geven hiervoor alle mogelijkheden.
Thema’s als Europa, Werk en welvaart en Arm en rijk komen bij alle maatschappijvakken voor. Hetzelfde geldt voor vaardigheden als informatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden.
Ronde 2 en 3
U start bij uw eigen schoolpraktijk en de wensen die u heeft ten aanzien van afstemming, samenhang of doorlopende leerlijnen. U kunt uw eigen methodes of materialen meenemen om concreter aan de slag te gaan. Met collega’s met dezelfde vragen of wensen, gaat u dieper in op de inhoud van uw vak.
Vragen als ‘wat moet en wat mag?’ en ‘waar is ruimte om iets over te slaan zonder de doorlopende leerlijn naar het examen in gevaar te brengen?’ passeren de revue. Evenals vakoverstijgende projecten, een goede overgang van onderbouw naar bovenbouw (toets ik wel de juiste dingen?), of de mogelijkheden voor een leergebied op (gemeenschappelijke) vakinhouden en vakvaardigheden verkennen.
Aan het eind van deze middag kunnen naar wens veelbelovende plannen of ‘lessons learned’ gepresenteerd worden.
Kijk voor meer informatie over de conferentie op SLO.nl.

Loesje zoekt maatschappijleraren

Er komt een nieuw landelijk loesjeproject waarvoor we graag zouden samenwerken met een aantal maatschappijleraren en (een van) hun klassen. Het is een schrijfproject om ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen en samen te laten schrijven over de maatschappij. Het is een vervolg op hoe grijzer hoe eigenwijzer. Zie: www.loesje.nl/wijsheid
Uit de schrijfbijeenkomsten komen Loesjeteksten en andere verhalen. Die teksten komen in een kalender en op de website. Het idee moet nog verder vorm krijgen. We hopen ook op acties. We hebben al een samenwerking afgesproken met de seniorenorganisatie uniekbo. Zij hebben schrijfgroepen. Concreet zouden we graag bij een stuk of tien lessen maatschappijleer verdeeld over het hele land langskomen om te schrijven met de klas en KBO-leden samen. (1 les per docent dus, misschien 2).
Aan het einde van het traject willen we een televisiedebat organiseren dat wellicht bij omroep Max kan worden uitgezonden. Of bij BNN.
Het zou mooi zijn als we bij Loesje nu al weten dat er een aantal docenten willen meewerken. Het zal plaatsvinden in het schooljaar 2011-2012.
Mail naar hanneke@loesje.nl

Gastlezingen over Europa

De Fontys Lerarenopleiding Maatschappijleer biedt samen met de andere M&M-opleidingen in februari twee interessante gastlezingen aan over Europa, ieder vanuit een ander perspectief. De toegang is gratis en zeker aan te raden voor docenten maatschappijleer.
Lezing 1: Prof. Dr. Rob van der Vaart, hoogleraar Sociale Geografie Universiteit Utrecht & Dean University College Utrecht over ‘EUROPESE IDENTITEIT’ op Woensdag 16 februari om 15.30u – 18.30u (ruimte D1.01).
Lezing 2: Dr. Leo Paul, Universitair Docent Regionale Geografie Universiteit Utrecht. over ‘EUROPESE UITBREIDING EN INTEGRATIE’ op Woensdag 23 februari om 15.30u – 18.30u (ruimte D1.01).

Webklassen Wijsbegeerte

‘Kom digitaal proefstuderen bij de Rijksuniversiteit Groningen! Zit je in vwo 5 of 6 en wil je graag weten hoe dat is, studeren?  De RUG biedt dit voorjaar (7-31 maart) een zestal webklassen aan, waaronder een webklas Wijsbegeerte. Deze webklas gaat over ‘geluk en het goede leven’. Wat is geluk eigenlijk? Is geluk ontleend aan een voetbalwedstrijd beter dan geluk ontleend aan drugs?  Deelname (gratis!) kan per klas of individueel. Inschrijven kan tot 18 februari via de website van de Scholierenacademie van de RUG: www.rug.nl/scholieren/webklassen.’

Geen Spelletje

‘GeenSpelletje’ (www.geenspelletje.nl) gaat over maatschappijleer op het gebied van milieu en ontwikkelingssamenwerking.
Bezoekers aan de website van GeenSpelletje kunnen in 10 minuten tijd zien hoe de eigen consumptie uitpakt voor mensen elders in de wereld én hoe ze dit zelf kunnen verbeteren. De score wordt uitgedrukt in mensenlevens en kan via social media zoals Facebook en Twitter gedeeld worden met andere mensen. De site staat boordevol handige tips om op eenvoudige wijze de score te verbeteren en daarmee meer mensenlevens te redden. Misschien een mooie aanvulling bij de thema’s Ontwikkelingssamenwerking en Milieu en beleid.

Webklassen Rechtsgeleerdheid

‘Kom digitaal proefstuderen bij de Rijksuniversiteit Groningen! Zit je in vwo 5 of 6 en wil je graag weten hoe dat is, studeren?  De RUG biedt dit voorjaar (7-31 maart) een zestal webklassen aan, waaronder een webklas Rechten. Deze webklas gaat over alledaagse vragen. Hoever gaat de vrijheid van meningsuiting? Wat mag je doen om jezelf te verdedigen? Wat is plagiaat? Deelname (gratis!) kan per klas of individueel. Inschrijven kan tot 18 februari via de website van de Scholierenacademie van de RUG: www.rug.nl/scholieren/webklassen.’

Profielwerkstukprijzen Alfasteunpunt

Heeft u dit schooljaar een uitzonderlijk profielwerkstuk begeleid? Tip uw leerlingen dan voor de Alfasteunpuntprijs van de Rijksuniversiteit Groningen.
Meer informatie: www.alfasteunpunt.nl
Datum: Instuur deadline: 1 maart 2011; Uitreiking: 1 april 2011.