Namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt Van de Bunt adviseurs en adviesbeureau Diversion de training ‘Les van Socrates’ vanaf half januari a.s. Het gaat om een vrijblijvende, tweedaagse training (niet aaneensluitend) die de methode van de Socratische dialoog gebruikt om gesprekken tussen docent en leerling te verbeteren en toegankelijker te maken.

Meer informatie:
www.lesvansocrates.nl
info@lesvansocrates.nl
020-5408500

Reageer


een × = 6