Socratische gesprekstraining

Namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt Van de Bunt adviseurs en adviesbeureau Diversion de training ‘Les van Socrates’ vanaf half januari a.s. Het gaat om een vrijblijvende, tweedaagse training (niet aaneensluitend) die de methode van de Socratische dialoog gebruikt om gesprekken tussen docent en leerling te verbeteren en toegankelijker te maken.

Meer informatie:
www.lesvansocrates.nl
info@lesvansocrates.nl
020-5408500

2011: Profiel- én sectorwerkstukken

Voor de vijfde keer organiseert de NVLM de profielwerkstukwedstrijd. De beste profielwerkstukken, (deels) geschreven voor het vak maatschappijleer of maatschappijwetenschappen, maken wederom kans op een ‘hoge’ prijs.
Dit jaar kunnen óók VMBO-sectorwerkstukken voor het vak maatschappijleer 2 worden ingestuurd!
U kunt het HAVO- of VWO-werkstuk van uw leerling(en) insturen naar: profielwerkstuk@nvlm.nl. U kunt ook meerdere werkstukken insturen. Mail het werkstuk samen met een ingevuld deelnameformulier voor 1 april 2011.
U kunt het VMBO-werkstuk van uw leerling(en) insturen naar: sectorwerkstuk@nvlm.nl. U kunt ook meerdere werkstukken insturen. Mail het werkstuk samen met een ingevuld deelnameformulier voor 1 april 2011. Zie voor meer informatie www.nvlm.nl.

Joodse én Palestijnse vredesactivist in de klas in juni 2011?

In het kader van de wereldwijde week voor Vrede in Palestina en Israel (29 mei tot 4 juni 2011) ondernemen IKV-Pax Christi, Doopsgezind Wereldwerk, Vrienden van Sabeel en Kerk in Actie samen met allerlei groepen in de Nederlandse samenleving een verhalen estafette. Doel: door middel van verhalen het menselijk gezicht laten zien achter het conflict tussen Israël en Palestijnen.
Ze willen in dat kader straks twee mensen uitnodigen van de organisatie combattants for peace (http://cfpeace.org/#). Dit zijn Israëli’s en Palestijnen die zelf met wapens tegen elkaar hebben gevochten, maar dat nu achter zich laten en samen willen vechten voor vrede (zie info onder).  Zij zullen wel in het Engels spreken.
Als  jij als docent maatschappijleer of levensbeschouwing deze mensen graag overdag op school of in de klas zou willen hebben, om iets te vertellen over het conflict en hun positie daar in, dan kunnen we dat waarschijnlijk regelen. Wij kunnen het ook logistiek ondersteunen, maar vragen van de betrokken leerkrachten/scholen zelf ook een inspanning. Je zult bijvoorbeeld –indien nodig- zelf voor de vertaling moeten zorgen.”
Het gaat om de week van maandag 30 mei tot en met vrijdag 3 juni 2011. Belangstellenden kunnen dat laten weten, door vóór 15 januari een mail te sturen aan Feije.duim@iccoenkerkinactie.nl Ze nemen dan contact met je u op zodra er meer bekend is.
Eén en ander kan goed worden gecombineerd met lesmateriaal van de site www.HolySwitch.nl . Bij dat lesmateriaal komt eind januari ook een video van tien minuten, die goed is te gebruiken als een inleiding op de problematiek. Deze video gaat volgens de makers in de klas gegarandeerd voor veel discussie zorgen.