De Universiteit van Amsterdam organiseert studiedagen voor docenten in het Voortgezet Onderwijs. Docenten maatschappijleer zijn van harte welkom op 25 maart 2011 bij de studiedag Vrijheid, persoonlijk en politiek. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de afdeling Ethiek van Wijsbegeerte.
Datum, tijd en locatie: 25 maart 10:00 – 17:15 uur in de Universiteitsbibliotheek, Belle van Zuylenzaal (1.13), Singel 425
Docenten: prof. dr. Beate Roessler, dr. Gijs van Donselaar en dr. Thomas Nys, Ethiek en onderzoekers in de capaciteitsgroep ‘philosophy and public affairs’
Doelgroep: docenten maatschappijleer, geschiedenis, filosofie
Wat betekent het om vrij te zijn in politieke zin?
Wat betekent persoonlijke vrijheid in de zin van ‘autonomie’?
Wat is het persoonlijke en maatschappelijke belang van vrijheid van meningsuiting?
Meer informatie en inschrijving:
www.hum.uva.nl/mastercourses
illustereschool-fgw@uva.nl
Telefoon: 020 – 525 4594

Je mag geen reactie toevoegen.