Voor de productie van de centrale examens vmbo zoeken wij per 1 januari 2011 docenten maatschappijleer vmbo (alle leerwegen)

U werkt thuis aan de constructie van gesloten en open vragen voor de centrale examens maatschappijleer vmbo.
U bent als docent werkzaam in het schooltype waarvoor het examen wordt gemaakt en u hebt ruime ervaring met maatschappijleer als centraal examenvak in vmbo.
Daarnaast beschikt u over gedegen vakkennis, in het bijzonder over de exameneenheden die in het centrale examen worden getoetst.
Bovendien bent u creatief in het bedenken en construeren van vragen en opgaven aan de hand van divers actueel bronnenmateriaal, en beschikt u over een goed taalgevoel.

Een opdracht om vragen te construeren aan de hand van bronnenmateriaal maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Ook kan aan u gevraagd worden recente zelfgemaakte toetsen op te sturen.
De werkzaamheden kunnen in januari 2011 van start gaan.

Informatie en reactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Victor Gijselhart,
toetsdeskundige examens maatschappijleer vmbo, havo en vwo.
E-mail: victor.gijselhart@cito.nl of telefoon (026) 352 1345.
Uw schriftelijke reactie, voorzien van een recent curriculum vitae, kunt u richten aan:
Cito
t.a.v. Victor Gijselhart
Postbus 1034
6801 MG ARNHEM

Je mag geen reactie toevoegen.