Studiedag Vrijheid, persoonlijk en politiek

De Universiteit van Amsterdam organiseert studiedagen voor docenten in het Voortgezet Onderwijs. Docenten maatschappijleer zijn van harte welkom op 25 maart 2011 bij de studiedag Vrijheid, persoonlijk en politiek. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de afdeling Ethiek van Wijsbegeerte.
Datum, tijd en locatie: 25 maart 10:00 – 17:15 uur in de Universiteitsbibliotheek, Belle van Zuylenzaal (1.13), Singel 425
Docenten: prof. dr. Beate Roessler, dr. Gijs van Donselaar en dr. Thomas Nys, Ethiek en onderzoekers in de capaciteitsgroep ‘philosophy and public affairs’
Doelgroep: docenten maatschappijleer, geschiedenis, filosofie
Wat betekent het om vrij te zijn in politieke zin?
Wat betekent persoonlijke vrijheid in de zin van ‘autonomie’?
Wat is het persoonlijke en maatschappelijke belang van vrijheid van meningsuiting?
Meer informatie en inschrijving:
www.hum.uva.nl/mastercourses
illustereschool-fgw@uva.nl
Telefoon: 020 – 525 4594

Atlantische Onderwijsconferentie ‘Venster op Amerika’

Op dinsdag 1 februari 2011 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie haar jaarlijkse Onderwijsconferentie in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Het thema van de conferentie is ‘Venster op Amerika’: Onderwijsperspectieven op de Nederlands-Amerikaanse relatie. Het thema van de conferentie is geïnspireerd op het nieuwe lesboek van de Atlantische Onderwijscommissie, getiteld ‘Venster op Amerika: Nederlands-Amerikaanse betrekkingen sinds de Tweede Wereldoorlog’, dat medio januari 2011 verschijnt. Klik hier voor het volledige programma van de Onderwijsdag en het digitale aanmeldingsformulier. Je kunt je tot uiterlijk 21 januari voor deze conferentie inschrijven.

25 t/m 29 januari: NOT 2011

Kom je ook naar de NOT van 25 t/m 29 januari 2011?
Ook dit jaar staat de Digischool in de stand van Kennisnet.
Gratis entreekaarten via je school, bestuur en de schoolleveranciers.
Je kunt je ook registreren via de website van de NOT zelf.

Heeft Bijsterveldt gelijk?

Hoe noodzakelijk is het om het onderwijs om te gooien zoals van Bijsterveldt ons allen wil doen geloven? Een PISA rapport dat wordt aangegrepen om weer eens even flink de knuppel in het hoenderhok te gooien? Blijkbaar past het bij dit kabinet om flink te zijn en harde maatregelen te eisen vandaar het Actieplan Beter Presteren. Het kabinet wil dat Nederland tot de top vijf van kenniseconomieën gaat behoren.
Reageer via docent vo

Cito vraagt docenten vmbo maatschappijleer

Voor de productie van de centrale examens vmbo zoeken wij per 1 januari 2011 docenten maatschappijleer vmbo (alle leerwegen)

U werkt thuis aan de constructie van gesloten en open vragen voor de centrale examens maatschappijleer vmbo.
U bent als docent werkzaam in het schooltype waarvoor het examen wordt gemaakt en u hebt ruime ervaring met maatschappijleer als centraal examenvak in vmbo.
Daarnaast beschikt u over gedegen vakkennis, in het bijzonder over de exameneenheden die in het centrale examen worden getoetst.
Bovendien bent u creatief in het bedenken en construeren van vragen en opgaven aan de hand van divers actueel bronnenmateriaal, en beschikt u over een goed taalgevoel.

Een opdracht om vragen te construeren aan de hand van bronnenmateriaal maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Ook kan aan u gevraagd worden recente zelfgemaakte toetsen op te sturen.
De werkzaamheden kunnen in januari 2011 van start gaan.

Informatie en reactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Victor Gijselhart,
toetsdeskundige examens maatschappijleer vmbo, havo en vwo.
E-mail: victor.gijselhart@cito.nl of telefoon (026) 352 1345.
Uw schriftelijke reactie, voorzien van een recent curriculum vitae, kunt u richten aan:
Cito
t.a.v. Victor Gijselhart
Postbus 1034
6801 MG ARNHEM