De Fontys Lerarenopleiding maatschappijleer in Tilburg is weer/nog op zoek naar stageplaatsen voor de eerstejaars studenten.
De studenten gaan in duo’s naar de stageschool.
De studenten hebben al een dossier gemaakt om zich voor te bereiden op de stage. Ook hebben ze lessen gehad in het geven van lessen maatschappijleer. Daarnaast hebben ze dan ook twee periodes vakinhoudelijke onderdelen gehad.
De stagedata zijn de volgende:
Een blokstage in week 5, vanaf 31 januari 2011 (dus de hele week)
Een lintstage in week 6 t/m 14, op woensdag en donderdag van 7 februari t/m 8 april 2011
Een blokstage in week 16, vanaf 18 april 2011 (dus de hele week)
Studenten werken aan 7 competenties en moeten ongeveer 25 lesmomenten maken.
Voor meer informatie kunt u eventueel kijken op onze website: http://www.fontys.nl/flot/orienterende.stage.vt.203860.htm
Mocht u zelf geen stageplaats hebben, maar een collega van een ander vak wel, dan mag u ook daarvoor mailen.
Alle vakken van de lerarenopleiding zoeken nog stageplaatsen.
U kunt mailen naar Jefta Bego.

Je mag geen reactie toevoegen.