Al meer dan tien jaar zet het Nederlands Debat Instituut zich in om het debatonderwijs naar een hoger plan te tillen. Want door te debatteren leer je argumenteren, presenteren en kritisch luisteren. Het leert je dat er meer kanten aan een verhaal zitten dan je aanvankelijk dacht. Het leert je open te staan voor de mening van een ander en het leert je zwakke argumentatie te herkennen.
Er is nog plek op 28 januari bij het landelijke VMBO Debattoernooi, op 11 februari bij het ROC Debattoernooi, op 18 maart bij het HBO Debattoernooi en op 2 april bij het Intergymnasiaal Debattoernooi. Deelname aan het ROC en Intergymnasiaal Debattoernooi kost € 350,-. Deelname aan het VMBO en HBO Debattoernooi is kosteloos.
Meer info, zie www.debatinstituut.nl/onderwijs

Reageer


7 − een =