TENT Rotterdam

TENT biedt middelbarescholen een rondleiding en workshop over Suriname aan in Rotterdam. In de workshop Beperkt Vliegvermogen zijn leerlingen te gast op het, door kunstenaar Jessy Rahman gebouwde, ‘erf’. Aan de hand van in Suriname verzamelde foto’s, verhalen en andere materialen neemt hij de leerlingen mee in zijn Suriname.
Voor vragen en boekingen: Pauline van Gemert
educatie.tent@cbk.rotterdam.nl
of kijk op http://www.tentrotterdam.nl/

Anne Frank

Eind september verschijnt de educatieve uitgave van Het leven van Anne Frank – De grafische biografie met begeleidend lesmateriaal voor de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs. Begin juli verscheen de handelseditie van het beeldverhaal in Nederland. De biografie geeft het hele leven van Anne Frank in woord en beeld weer en maakt het verband met de historische gebeurtenissen duidelijk. Een geanimeerde trailer, een video-interview met de auteurs en een proefles in de klas zijn te zien op www.annefrank.org en het Anne Frank-kanaal op YouTube.

Debatkampioenschappen

Al meer dan tien jaar zet het Nederlands Debat Instituut zich in om het debatonderwijs naar een hoger plan te tillen. Want door te debatteren leer je argumenteren, presenteren en kritisch luisteren. Het leert je dat er meer kanten aan een verhaal zitten dan je aanvankelijk dacht. Het leert je open te staan voor de mening van een ander en het leert je zwakke argumentatie te herkennen.
Er is nog plek op 28 januari bij het landelijke VMBO Debattoernooi, op 11 februari bij het ROC Debattoernooi, op 18 maart bij het HBO Debattoernooi en op 2 april bij het Intergymnasiaal Debattoernooi. Deelname aan het ROC en Intergymnasiaal Debattoernooi kost € 350,-. Deelname aan het VMBO en HBO Debattoernooi is kosteloos.
Meer info, zie www.debatinstituut.nl/onderwijs

Verbeterde versie Teleblik

Wilt u Teleblik-links delen op Twitter, Yurls, Hyves of Facebook? Wilt u de Teleblik-video’s embedden op uw eigen webpagina? Wilt u beter kunnen vinden wat u zoekt in Teleblik? De verbeterde versie van Teleblik maak dat mogelijk! Teleblik bevat ruim 10.000 uur aan audiovisueel materiaal van de Publieke Omroep dat speciaal geselecteerd is om in te zetten in de les. Bekijk de nieuwe mogelijkheden nu op www.teleblik.nl!

BRICKS Social Studies

Deze nieuwe methode is geschreven voor het tweetalig onderwijs. Het is de enige authentieke Engelstalige methode voor Social Studies (dus geen vertaling). Volgens de uitgever geschreven door ervaren tto-docenten onder redactie van native speakers. De doelgroep is 4-6 tweetalig vwo. Voor meer informatie, www.ovdbricks.nl.

Amerikaanse immigratie en integratie

The John Adams Institute organiseert deze november een reeks gratis lezingen over de geschiedenis van de Amerikaanse immigratie en integratie. De lezingen zijn bestemd voor de hoogste klassen van de HAVO en het VWO. Amerika kenner en auteur Frans Verhagen zal deze geschiedenis, lopend tot de dag van vandaag, direct koppelen aan een van de meest actuele onderwerpen in de Nederlandse samenleving: de integratie van onze eigen immigranten. De vooraankondiging staat ook op www.john-adams.nl/quincyclub/ .

Liberalisme en Islam, past dat?

Denk en praat mee op symposium 7 oktober in Den Haag
Filosoof Herman Philipse, kabinetsadviseur / auteur Richard Reeves en vrijdenker Fouad Laroui gaan, op uitnodiging van de John Stuart Mill Stichting, met een pro-actief publiek op zoek naar de overeenkomsten tussen de Islamitische en Liberale maatschappijvisie.
“In het publieke debat worden vaak de verschillen tussen bevolkingsgroepen en hun leefwijze benadrukt, maar blijven de mogelijke overeenkomsten onderbelicht. Het debat over de integratie van Moslims in Nederland vraagt om een meer gebalanceerde set van uitgangspunten en wij willen daar op deze avond met de sprekers en het publiek aan bijdragen”, aldus de stichting.
De John Stuart Mill Stichting stelt zichzelf tot doel het denken en discussiëren over (vrijzinnig) liberale grondbeginselen onder een breed publiek te stimuleren.
Het symposium vindt plaats in de Idazaal, Prinsestraat 37 in Den Haag. De deuren zijn open vanaf 19.30 uur en het programma vangt aan vanaf 20.00 uur. Inschrijven via www.jsmill.nl/symposium.html. Kosten € 15,=

Tolerantietest

Het Fort van de Democratie presenteerde op 21 september de Tolerantietest tijdens de Day for Peace in Utrecht met meer dan 500 jongeren. Een uniek didactisch middel voor jeugd- en jongerenwerk, onderwijs en educatie, inclusief persoonlijk certificaat met feedback. Onderzoek uw grenzen van tolerantie op: www.tolerantietest.eu