Examenbesprekingen

De examenbesprekingen vmbo zijn op 22 mei 2017 van 15.30 tot 17.00
De examenbesprekingen vwo en de pilot vwo zijn op 24 mei 2017
van 15.30 tot 17.30
De examenbesprekingen havo en de pilot havo zijn op 24 mei 2017
van 18.00 tot 19.30
Locatie nog niet bekend, maar in elk geval Utrecht, binnenstad.
 
Ingezonden door Riemer Bouwmeester
(organisatie examenbesprekingen 2017)

Docenten gezocht voor het onderzoek ‘Lesgeven en Emotie’

Lesgeven en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Veel emoties hebben te maken met de interactie tussen de docent en de leerlingen.
Aan de ene kant maakt deze intensieve interactie tussen docent en leerlingen het onderwijsveld aantrekkelijk, maar het kan ook voor spanning zorgen.
In dit onderzoek wordt daarom gekeken naar de interactie tussen docenten en leerlingen en hun emoties die daarmee gepaard gaan.
Door middel van een video opname van één van uw lessen, hartslagmetingen (bij de docent) tijdens deze les en een vragenlijst voor uzelf en de leerlingen hopen we meer inzicht te krijgen in de belangrijke rol die emoties spelen in het onderwijs.
Als dank voor uw deelname ontvangt u een overzicht van hoe de leerlingen u zien als docent en de emoties die zij ervaren tijdens uw les en een cadeaubon van 15 euro.
Voor meer informatie, ga naar http://leonderzoek.nl/voortgezet-onderwijs/ of neem contact op met de onderzoeker, Monika Donker via m.h.donker@uu.nl of 030-2534942.

Toetsenbanken

De online toetsenbanken zijn weer bereikbaar.

De toetsenbanken openen in Morzella Firefox om de juiste weergave te krijgen van de aangemaakte toets.
Openen via toetsenbank.digischool.nl.
en op de bekende manier inloggen.

Lesbundels prinsjesdag

De nieuwe lesbundels van prinsjesdag staan online.
Het lesmateriaal kan via deze link gedownload worden https://www.nieuwsindeklas.nl/nieuws/nieuwe-lesbundel-prinsjesdag-online
Prinsjesdag valt dit jaar op 20 september. Om vanaf maandag 19 september nieuwstitels te ontvangen, moet u uiterlijk vrijdag 9 september de bestelling plaatsen.

Meer informatie: info@nieuwsindeklas.nl of www.nieuwsindeklas.nl

Uitnodiging

Loop mee en vul je rugzak! 
Meld je aan voor MENSENRECHTEN IN BEWEGING. Inspiratie uit en voor de onderwijspraktijk VO.
Datum: 27 september 2016
Locatie: Geuzencollege, Geuzenplein 1, Vlaardingen
De maatschappij is in beweging en wij staan voor nieuwe uitdagingen. Gewelddadige aanslagen in verschillende steden. Grote aantallen immigrerende vluchtelingen doen een beroep op de capaciteit en de bereidheid tot opvang in Nederland. Multicultureel samenleven is minder vanzelfsprekend, een tendens van groeiende polarisatie.
Deze mensenrechtelijke onderwerpen komen ook de school binnen. Hoe praat je daarover, wat doen de maatschappelijke ontwikkelingen met de leerlingen, wat is daarbij de taak van de docent? Hoe kunnen wij omgaan met vrijheid, waar liggen grenzen vanwege de vrijheid en rechten van anderen? En hoe kunnen we de betekenis van mensenrechten in het dagelijks leven goed kenbaar en voelbaar maken op school en in de klas?

Meer informatie verkrijgen en aanmelden kan via bijeenkomst@mensenrechten.nl onder vermelding van 'bijeenkomst MRE 27 september', uw naam, functie en organisatie/school waar u werkzaam bent.
Uiterste aanmelddatum: 9 september 2016. Deelname is kosteloos.

Tweedaagse training ‘Je hebt makkelijk praten’

 
Hoe begeleid ik een gesprek in de klas over maatschappelijk gevoelige onderwerpen?
Hoe geef ik ruimte aan verschillende meningen en waar trek ik de grens in uitspraken
van leerlingen?
Sommige onderwerpen liggen gevoelig in de samenleving.
Denk aan homoseksualiteit, de islam, antisemitisme en polarisatie.
Door actuele gebeurtenissen – zoals de aanslagen in Brussel of de
vluchtelingenproblematiek in Europa – komen deze onderwerpen ook de school binnen.
Met deze tweedaagse training van Stichting School & Veiligheid bent u als docent po
(groep 7 en 8) en vo nóg beter voorbereid om het gesprek in de klas te voeren.
De training start op verschillende data in september en oktober op vier locaties
in Nederland.
 
 
 

 

Gratis train-de-trainerbijeenkomst over Europese besluitvorming – vrijdag 24 juni 2016

In opdracht van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland verzorgt ProDemos op 24 juni 2016 een 'train-de-trainer'-bijeenkomst over Europese besluitvorming voor docenten (vooral van de laatste klassen van havo/vwo). 
Na deze training kunt u het simulatiespel Europese besluitvorming over de Chocoladerichtlijn (de 'Chocoladeworkshop') begeleiden en weet u weer precies hoe het Europese krachtenveld eruit ziet. 
–> Lees meer over de Chocoladeworkshop
Praktische informatie
 • Duur: 3 uur
 • Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, Den Haag
 • Datum: 24 juni 2016, van 13:30 tot 16:30 uur
Wilt u zich aanmelden voor deze train de trainer-bijeenkomst? 
Stuur dan voor 10 juni een mailtje naar:  i.faas@prodemos.nl. De training gaat door bij een minimum van tien deelnemers.

Lestips bij 4 en 5 mei

Op 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats en een dag later, op 5 mei, vieren we de bevrijding van de Duitse bezetting. Volg met uw leerlingen het nieuws rondom deze dagen en laat ze bijvoorbeeld nieuwsartikelen of achtergrondverhalen verzamelen. Kunnen ze verbinding leggen tussen de geschiedenis en de actualiteit? Bekijk de opdrachten.

Lesopdrachten bij de Dag van Europa

Op 9 mei is het de Dag van Europa. Deze dag kan worden gezien als de ‘verjaardag’ van de Europese Unie. In 1950 werd op deze datum de aanzet gegeven voor de eenwording van Europa. Volg met uw leerlingen het nieuws over Europa en laat ze daarna met onderstaande opdrachten bijvoorbeeld een presentatie of nieuwsquiz maken. 
Wat wordt er in de media zoal over Europa geschreven? Bekijk de opdrachten.

Gastles als voorbereiding en een rechtbankbezoek

ProDemos biedt scholen de mogelijkheid om een gratis gastles te boeken waarin ze een bezoek aan de rechtbank voorbereiden.
ProDemos heeft met een aantal rechtbanken afspraken om ook het rechtbankbezoek in te plannen. De gastles is niet verplicht, maar wel een goede voorbereiding om de rechtbank te bezoeken met uw klas. Het aanbod voor gastles en rechtbankbezoek verschilt per arrondissement, maar in alle elf de arrondissementen is een aanbod voor scholen. Hieronder volgt een overzicht.
 
Zowel gratis gastles (optioneel) als rechtbankbezoek aanvragen via ProDemos:
 • Noord-Nederland – rechtbank locatie Groningen, Leeuwarden of Assen
 • Overijssel – rechtbank locatie Almelo of Zwolle
 • Midden-Nederland – rechtbank locatie Utrecht, Lelystad of Almere
 • Noord-Holland – rechtbank locatie Haarlem of Alkmaar
 • Den Haag – rechtbank locatie Den Haag
 • Rotterdam – rechtbank locatie Rotterdam of Dordrecht
 • Gelderland – rechtbank locatie Arnhem (hier biedt ProDemos een gastles op de rechtbank zelf aan).
Alleen gratis gastles aanvragen via ProDemos, bezoek zelf aanvragen bij rechtbank:
 • Amsterdam – rechtbank locatie Amsterdam
 • Limburg – rechtbank locatie Maastricht of Roermond
 • Oost-Brabant – rechtbank locatie Den Bosch of Eindhoven
 • Zeeland-West-Brabant – rechtbank locatie Breda of Middelburg

Op de website van ProDemos vindt u meer informatie. U kunt ook mailen naar gastlesrechtspraak@prodemos.nl.