Omgaan met polarisatie in de school en het jeugd- en jongerenwerk

Uitnodiging
Oriënteringsmiddagen voor docenten en jongerenwerkers over dit onderwerp 
op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni 2017.
Starttijden 13.30 en 15.00 uur

Programma

13.00 uur
Inloop met koffie en thee.

13.30 uur
Interactieve presentatie ‘Omgaan met Polarisatie in de groep’ door Jan Durk Tuinier, sociaal pedagoog

14.00 uur
Keuzeprogramma

A. “Omgaan met polarisatie”

Do’s and Dont’s in een gepolariseerde situatie;
- Casus opvang van asielzoekers in de wijk.
 
B. Fort van de Democratie en waardenconflicten
- Werkvormen in het Fort van de Democratie ervaren
- Toepassen werkvorm over de opvang van vluchtelingen
- Delen van ervaringen in gesprekken met jongeren

14.45 uur
Zelfstandig rondkijken in het Fort van de Democratie en Gelegenheid om vragen te stellen.
 
15.00 uur
Keuzeprogramma (herhaling)
Deelname is gratis.

Opgave noodzakelijk: Klik hier om u aan te melden.
(Neem contact met ons op wanneer u niet kunt en zich op een ander moment wil oriënteren.)

Serious game “De Moordzaak”

Er is een moord gepleegd, los jij ‘m op? In de serious game "De Moordzaak", ben jij de officier van justitie en geef je leiding aan het opsporingsonderzoek door de politie.

Wie betrek je er nog meer bij om de zaak op te lossen? Geef je het Nederlands Forensisch Instituut opdracht om sporen te onderzoeken? Vraag je toestemming aan de rechter-commissaris om de telefoon van de verdachte te tappen? Wanneer heb je genoeg bewijs en beslis je om de verdachte aan te houden? Kortom: jij neemt belangrijke beslissingen om ervoor te zorgen dat de verdachte voor de rechter komt.

Deze serious game is gebaseerd op een echte zaak en laat in grote lijnen zien wat er komt kijken bij een moordonderzoek. Officier van justitie Gabrielle Hoppenbrouwers neemt je in het spel mee door de verschillende fasen van het onderzoek aan de hand van een aantal vragen. Door de game krijg je inzicht in het werk van de officier van justitie en ervaar je de complexiteit van het werk. Ook zie je in grote lijnen hoe het OM samenwerkt met de politie, het NFI, Opsporing Verzocht en het Pieter Baan Centrum.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor meer informatie.

(Overgenomen uit de nieuwsbrief NVLM

Onderwijsconferentie: Met alle Respect!

12 april Muntgebouw Utrecht

Als we leerlingen willen leren omgaan met de diversiteit en de democratie van onze samenleving, gaat het om een balans tussen meeveren en tegenwicht bieden. Hier raken sociale veiligheid en de spanning van samen leven elkaar.
 
Hoe kunnen we de spanning in de klas en op school aangaan en oppakken als leerervaring?
Hoe zetten we met leerlingen het maatschappelijk debat in voor het oefenen van respect, de vorming van een eigen mening en het bouwen aan het leren samen leven in diversiteit?
 
Deze vragen staan centraal op 12 april.
Deze 
onderwijsconferentie is hiermee dé plek voor inspiratie, oefening, verdieping en dialoog over een effectieve aanpak om positief om te gaan met diversiteit en polarisatie. Met alle respect, voor leraren en leerlingen!
Sprekers
- Iliass El Hadioui (docent en promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam)
- Cok Bakker (hoogleraar Universiteit Utrecht en lector Hogeschool Utrecht)
- 12 workshops, o.a. Critical Mass, Anne Frank Stichting, Fort van de Democratie.
Voor wie?
Voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs, en voor opleiders en studenten van lerarenopleidingen en pabo’s die zich willen inzetten voor een sociaal veilig klimaat op school.

Klik hier voor inschrijven en programma-informatie

Omgaan met polarisatie

Studiemiddag Woerden 4 april 2017
Wanneer groepen mensen niet meer met elkaar willen praten en meningen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, noemen we dat polarisatie.
Denk bijvoorbeeld aan discussies over de opvang van vluchtelingen, over Turkije, over Donald Trump of over Zwarte Piet.

Het is normaal dat mening botsingen. Maar wanneer mensen niet meer met elkaar willen samenwerken en elkaar als vijand gaan zien, dan kan het uit de hand lopen.

Polarisatie is ook merkbaar op het schoolplein, in de klas en in teams. Dat is een probleem omdat de school een veilige plek voor iedereen wil zijn om te kunnen leren.

Wilt u meer weten over polarisatie?
Wilt u ervaringen delen met collega’s?
Wilt u handvatten krijgen om te werken in gepolariseerde groepen?

Wilt u ontdekken wat u zelf kunt doen om polarisatie te voorkomen en te verminderen?

Kom dan naar de bijeenkomst ‘Omgaan met Polarisatie’, van KUVO Woerden op dinsdagmiddag 4 april van 15.30 – 18.00 uur
En neem collega’s mee!

M.m.v. Jan Durk Tuinier, Marja Hanko en Kitty van Leeuwen.

Klik hier voor informatie, programma en opgave.

Nieuws in de klas introduceert de Nieuwsservice Digitaal in samenwerking met Blendle

Vanaf 31 januari biedt Nieuws in de klas docenten en leerlingen kosteloos nieuws via Blendle. Negentien landelijke en regionale nieuwstitels stellen in samenwerking met Nieuws in de klas en Blendle hun nieuwsartikelen beschikbaar voor het onderwijs. De nieuwscontent, van het AD tot Vrij Nederland en van de Leeuwarder Courant tot NRC Handelsblad, is online en mobiel toegankelijk. Nieuws in de klas voorziet hiermee in de vraag van docenten en uitgevers naar een eenvoudige ontsluiting van digitaal nieuws voor het onderwijs.
 
Docenten en leerlingen kunnen via Blendle tweemaal per jaar kosteloos een maand toegang krijgen tot de content van de nieuwstitels. Titels die niet via Blendle beschikbaar zijn, zoals het Financieele Dagblad en het Reformatorisch Dagblad, kunnen worden geraadpleegd met afzonderlijke inlogaccounts.
 
Leerlingen leren omgaan met nieuws en actualiteit is belangrijk in hun voorbereiding op de maatschappij. Het nieuws wordt door docenten veel ingezet bij taal, mediawijsheid en burgerschap. Chris van Hall, manager van Nieuws in de klas: “Actualiteit verlevendigt de les en motiveert leerlingen. Leerlingen die het nieuws volgen hebben een betere algemene ontwikkeling, kunnen beter argumenteren en scoren hoger op burgerschapsvaardigheden.“
Alexander Klöpping, medeoprichter van Blendle: "Het is belangrijker dan ooit om jonge mensen in aanraking te brengen met kwaliteitsjournalistiek. We werken elke dag hard om de prachtige journalistiek die iedere dag in Nederland gemaakt wordt, een nog breder publiek te geven. Ik ben dan ook erg trots op de samenwerking met Nieuws in de klas."
 
Meer informatie kunt u vinden op www.nieuwsindeklas.nl en https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/nieuwsservice-digitaal/.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Chris van Hall via c.vanhall@nieuwsindeklas.nl of 020-4309195.

Examenbesprekingen

De examenbesprekingen vmbo zijn op 22 mei 2017 van 15.30 tot 17.00
De examenbesprekingen vwo en de pilot vwo zijn op 24 mei 2017
van 15.30 tot 17.30
De examenbesprekingen havo en de pilot havo zijn op 24 mei 2017
van 18.00 tot 19.30
Locatie nog niet bekend, maar in elk geval Utrecht, binnenstad.
 
Ingezonden door Riemer Bouwmeester
(organisatie examenbesprekingen 2017)

Docenten gezocht voor het onderzoek ‘Lesgeven en Emotie’

Lesgeven en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Veel emoties hebben te maken met de interactie tussen de docent en de leerlingen.
Aan de ene kant maakt deze intensieve interactie tussen docent en leerlingen het onderwijsveld aantrekkelijk, maar het kan ook voor spanning zorgen.
In dit onderzoek wordt daarom gekeken naar de interactie tussen docenten en leerlingen en hun emoties die daarmee gepaard gaan.
Door middel van een video opname van één van uw lessen, hartslagmetingen (bij de docent) tijdens deze les en een vragenlijst voor uzelf en de leerlingen hopen we meer inzicht te krijgen in de belangrijke rol die emoties spelen in het onderwijs.
Als dank voor uw deelname ontvangt u een overzicht van hoe de leerlingen u zien als docent en de emoties die zij ervaren tijdens uw les en een cadeaubon van 15 euro.
Voor meer informatie, ga naar http://leonderzoek.nl/voortgezet-onderwijs/ of neem contact op met de onderzoeker, Monika Donker via m.h.donker@uu.nl of 030-2534942.

Toetsenbanken

De online toetsenbanken zijn weer bereikbaar.

De toetsenbanken openen in Morzella Firefox om de juiste weergave te krijgen van de aangemaakte toets.
Openen via toetsenbank.digischool.nl.
en op de bekende manier inloggen.

Lesbundels prinsjesdag

De nieuwe lesbundels van prinsjesdag staan online.
Het lesmateriaal kan via deze link gedownload worden https://www.nieuwsindeklas.nl/nieuws/nieuwe-lesbundel-prinsjesdag-online
Prinsjesdag valt dit jaar op 20 september. Om vanaf maandag 19 september nieuwstitels te ontvangen, moet u uiterlijk vrijdag 9 september de bestelling plaatsen.

Meer informatie: info@nieuwsindeklas.nl of www.nieuwsindeklas.nl

Uitnodiging

Loop mee en vul je rugzak! 
Meld je aan voor MENSENRECHTEN IN BEWEGING. Inspiratie uit en voor de onderwijspraktijk VO.
Datum: 27 september 2016
Locatie: Geuzencollege, Geuzenplein 1, Vlaardingen
De maatschappij is in beweging en wij staan voor nieuwe uitdagingen. Gewelddadige aanslagen in verschillende steden. Grote aantallen immigrerende vluchtelingen doen een beroep op de capaciteit en de bereidheid tot opvang in Nederland. Multicultureel samenleven is minder vanzelfsprekend, een tendens van groeiende polarisatie.
Deze mensenrechtelijke onderwerpen komen ook de school binnen. Hoe praat je daarover, wat doen de maatschappelijke ontwikkelingen met de leerlingen, wat is daarbij de taak van de docent? Hoe kunnen wij omgaan met vrijheid, waar liggen grenzen vanwege de vrijheid en rechten van anderen? En hoe kunnen we de betekenis van mensenrechten in het dagelijks leven goed kenbaar en voelbaar maken op school en in de klas?

Meer informatie verkrijgen en aanmelden kan via bijeenkomst@mensenrechten.nl onder vermelding van 'bijeenkomst MRE 27 september', uw naam, functie en organisatie/school waar u werkzaam bent.
Uiterste aanmelddatum: 9 september 2016. Deelname is kosteloos.