Wat is wereldliteratuur?

Overstijgt wereldliteratuur de begrenzing van de eigen cultuur en kan ze gelezen worden binnen een bovennationale context? Of betreft wereldliteratuur juist die werken die een uitgesproken representant zijn van de eigen nationale cultuur? Of is wereldliteratuur zowel nationaal als grensoverschrijdend? In de juryrapporten van de literaire prijsuitreikingen aan wereldliteratuur (zoals bijvoorbeeld Nobelprijs) vind je beide visies terug.

Bij onze keuze lag de nadruk op het bovennationale: tot de wereldliteratuur binnen CKV behoren die boeken die in principe uit een andere taal zijn vertaald en een bepaalde kwaliteit hebben.

De meeste van de onderstaande voorbeelden bevatten ter kennismaking een leesfragment, soms een videofragment van een filmversie en afbeeldingen.

Het lezen van een boek uit de wereldliteratuur en hiervan een leesverslag maken geldt als een CA. (Culturele activiteit)

[Bronnen wereldliteratuur]

[Speciale onderwerpen]

[Leeswijzer literatuur]

[Literatuur bij het thema ''Verliefd zijn/Liefde/Onmogelijke liefde'' jeugdliteratuur]