Het woord drama of dramatiek is afgeleid van het Griekse woord δράμα (drama) dat handeling betekent. Als genre vertoont het drama talrijke afsplitsingen, waarvan de belangrijkste het blijspel en het treurspel zijn.

Sommigen verstaan onder "drama" in enge zin enkel het ernstige toneel. In de film- en televisiewereld is drama een genre waarin intermenselijke conflictsituaties de boventoon voeren.

Bij een drama wordt door middel van woord (gesproken of gezongen) en/of gebaar (dans, mimiek…) een menselijke conflictsituatie uitgebeeld. De handeling heeft gewoonlijk een causaal verloop.

Het noodzakelijke gevolg van het op schrift gestelde drama is de opvoering (in theaterverband), zodat de bestudering ervan zowel onder de literatuur- als onder de theaterwetenschap ressorteert. Beschouwd vanuit het theater is het geschreven woord evenwel geen dwingende noodzaak: er bestaat ook gedanst en gemimeerd theater.

Toneel is een theatervorm waarbij personen, voor een publiek een spel tentoonspreiden. Hierbij spelen zij een al dan niet fictief personage (acteren). Hierbij wordt gewoonlijk gesproken door middel van dialogen of een monoloog.

Eén van de dingen die Aristoteles meldde om een toneelstuk te definiëren was: "Een toneelstuk is een nabootsing van een handeling en niet de handeling zelf." Aan de hand hiervan is goed te duiden wanneer iets theater (toneel) is en wanneer niet.

Met podiumkunsten worden die kunstvormen bedoeld die worden uitgevoerd door acteurs en actrices, toneelkunstenaars voor een levend publiek. Sommige uitvoerende kunsten, zoals dans, musical en opera vloeien voort uit de muziek. Er zijn ook sterke raakvlakken met de mythologie en de literatuur.

Drama, toneel

Kijkwijzer voor drama

Monologen

Dialogen

Er bestaan verschillende professionele toneelgezelschappen, maar er zijn ook vele amateurs die toneelspelen. Iemand die toneelspeelt wordt toneelspeler of acteur/actrice genoemd, en heeft in veel gevallen een opleiding gevolgd op een toneelschool.

Ook andere medewerkers zijn eventueel nodig om een toneelstuk te kunnen opvoeren:

  • Een toneelregisseur is degene die een toneelvoorstelling vormgeeft en voor een groot deel ook organiseert. Hij begeleidt de acteurs, decorbouwers, kostuum- en lichtontwerpers, bepaalt de inhoudelijke lijn en de uiteindelijke voorstelling.
  • Een theatervormgever (ook wel decorontwerper) is iemand die zich bezig houdt met het ontwerpen van de vormgeving voor theatervoorstellingen. Hieronder valt in ieder geval het vormgeven van het decor, maar vaak ook de kostuums, rekwisieten, belichting en in sommige gevallen het publiciteitsmateriaal van de theatervoorstelling.
  • Theatertechniek is de algemene benaming voor de technische middelen die nodig zijn om een theatervoorstelling te realiseren. In het theater is suggestie een heel belangrijk middel om het publiek mee te voeren in een andere wereld. Theatertechniek is erop gericht deze suggestie te versterken.
  • Met een decor wordt de plaats gemaakt waarin een theaterstuk zich afspeelt. Dit kan het nabootsen zijn van een ruimte zoals een kamer, maar kan ook een niet nader te benoemen omgeving zijn die meer een gevoel van het stuk weergeeft. Meestal maakt een decorontwerper in overleg met de regisseur en met hulp van decorbouwers een aantal wanden (vakken) om bijvoorbeeld een kamer of kasteel aan te geven. Niet alleen wanden maar ook podia (prakken) en trappen kunnen toegepast worden. Door verschillende decoronderdelen te wisselen (changeren) ontstaan er verschillende scènes.Dit changeren kan gedaan worden van links naar rechts of andersom (het zijtoneel op). Van voor naar achteren, (het achtertoneel op). Maar ook steeds vaker worden decorstukken de hoogte in gechangeerd (de toneeltoren in). Hierbij verdwijnen de stukken vaak achter de 'friezen'. Dit zijn in de breedte opgehangen doeken.
  • Er komen heel wat verschillende elementen aan te pas om iemand geloofwaardig te "veranderen": het werk van de grimeur. Hierbuiten zorgen grime, haarkappen en kledij ervoor dat onze acteur/actrice hun rol geloofwaardig kunnen brengen.
  • logistieke medewerkers,
  • Een souffleur is de persoon die tijdens het repetitieproces van een toneelstuk de tekst volgt op het blad en de acteurs, indien nodig, hun tekst helpt herinneren. Het woord souffleur komt uit het Frans en betekent letterlijk fluisteraar. Vroeger zat de souffleur in een speciaal ontworpen hokje midden op de scène met zijn of haar hoofd net boven de toneelvloer en aan het oog van het publiek onttrokken door een scherm in de vorm van een schelp. Tevens volgde de souffleur alle voorstellingen. Niet meer vanuit een hokje maar vanuit de zaal of de coulissen.