CKV vanaf 2017-2018?

CKV Geen Reacties »

Vanaf 2017-2018 gaat het nieuwe examenprogramma in van het verplichte vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), in de bovenbouw havo/vwo. 'Kunst actief meemaken' is het doel van het vak. Kunst ervaren en beschouwen vraagt van leerlingen betrokkenheid, inzet, kennis en vaardigheden. En omdat de betekenis van kunst nooit vastligt, is een open en onderzoekende houding vereist.

Vier domeinen van CKV

Het examenprogramma van CKV bestaat uit vier samenhangende domeinen:

 • A. Verkennen
  De leerling verkent welke ervaringen hij heeft, welke kunst hij kent, wat hem aanspreekt en welke opvattingen hij heeft over kunst. Hij beziet hoe zijn opvattingen zijn gevormd en vergelijkt deze met die van klasgenoten, leeftijdsgenoten en anderen zoals experts en kunstenaars.
   
 • B. Verbreden
  De leerling begeeft zich  buiten de eigen vertrouwde kunstwereld en stelt zich open voor uiteenlopen kunstuitingen in ‘levensechte professionele contexten’, zoals theater, bioscoop, atelier. De leerling beschouwt deze uitingen vanuit verschillende dimensies. Voorbeelden van dimensies zijn: ambachtelijk en industrieel, traditie en innovatie, lokaal en globaal.
   
 • C. Verdiepen
  De leerling verdiept zich in het creatief artistiek proces, door een of meer aspecten te onderzoeken. Zoals: de productie van een kunstwerk. De leerling past daarbij onderzoeksvaardigheden toe.
   
 • D. Verbinden
  De leerling legt verbanden tussen de drie domeinen, reflecteert hierop en licht deze toe in een gesprek, presentatie of dossier.

Studielast

De studielast voor CKV is 120 uur voor havo en 160 uur voor vwo.

Toetsing CKV

CKV kent alleen een schoolexamen, dat betrekking heeft op de domeinen A tot en met D. De leerling sluit het vak met een cijfer af. Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer.

Breitner Academie

CKV, Studiekeuze Geen Reacties »

De Breitner Academie leidt je op tot een inspirerende docent beeldende kunst en vormgeving met een eerstegraads lesbevoegdheid. In deze bacheloropleiding leer je niet alleen hoe je jouw passie zo goed mogelijk op anderen overbrengt, maar je maakt ook zelf beeldend werk van hoog niveau. Je wordt een echte nieuwe meester: je zet jouw talent in om anderen kunst te leren maken, ervaren en begrijpen. Je bent eigentijds en origineel, je stelt kritische vragen en zet, als het moet, de dingen op hun kop. Met deze opleiding ben jij klaar om het beeldend kunstonderwijs van de 21e eeuw vorm te geven.

Kom naar de open dag op 25 maart. Zie www.breitneracademie.nl voor alle informatie.