Dit vaklokaal Chinees is op dit moment gebaseerd op een lesmethode genaamd Chinees? ’n Makkie! (Zhōngwén? Hǎoxué!) en is ontwikkeld door drs. Tin Chau Tsui van de opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie, Faculteit Internationale Communicatie, aan de Hogeschool Zuyd.

Chinees ’n Makkie! is een communicatieve taalmethode die speciaal is ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, met als bedoeling de leerlingen op een interactieve manier de Chinese taal te laten leren.

De inhoud van dit boek sluit aan bij de belevingswereld van 12- tot 14-jarige Nederlandse leerlingen. De lessen zijn vooral gericht op het spreken, lezen van en luisteren naar de Chinese taal. Chinese karakters vormen de grootste hindernis om de Chinese taal te leren, daarom leren de leerlingen per les slechts 5 karakters schrijven. In deze methode wordt extra veel aandacht besteed aan leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid, en aan Hanyu Pinyin. Wanneer een leerling deze vaardigheden beheerst, is deze binnen een redelijke termijn in staat met behulp van Hanyu Pinyin karakters te typen.

Het materiaal van deze lesmethode bestaat uit een tekstboek, audiovisuele materialen en een docentenhand-leiding die apart verkrijgbaar is. De audiovisuele materialen en taalspelletjes zijn gratis beschikbaar via dit vaklokaal, of www.coutinho.nl.

Het materiaal van Chinees? ’n Makkie! bestaat uit een tekstboek en een docentenhandleiding. Bekijk hier alvast een les uit het boek! De bijbehorende geluidsbestanden en taalspelletjes zijn in dit vaklokaal te horen en te spelen.