Onderzoek

Het onderzoek naar medische biotechnologie vindt in Nederland plaats binnen universiteiten, universitaire medische centra en bedrijven.
Wat zijn de Onderzoeksgebieden?

Wat is Genomics?

Wat is Bioinformatica?

Wat is Gentherapie?

Wat is Stamcelonderzoek?

Wat zijn Recombinant DNA geneesmiddelen?

Wat is Weefselkweek?

Wat is een Genetische vingerafdruk?

Wet & Regelgeving

Onderzoek naar medische biotechnologie staat veel in de belangstelling. Reikhalzend wordt uitgekeken naar nieuwe toepassingen en behandelingen. Veel mensen zijn echter ook bezorgd of de technieken die ontwikkeld worden wel gewenst zijn en of daar voldoende controle op is.

Embryowet

Opslag van stamcellen en ander lichaamsmateriaal

Databanken met patiënteninformatie

Proefpersonen

Dierproeven

Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s)

  Toepassingen

  Veel onderzoek naar medische biotechnologie richt zich op de toekomst, maar een aantal toepassingen zijn ondertussen al zo gewoon geworden dat men bijna zou vergeten dat het om medische biotechnologie gaat.

  Recombinant DNA geneesmiddelen

  Productie van vaccins

  DNA-chip

  Stamcelbehandelingen

  Forensisch DNA-onderzoek

   Meningen

   In Nederland zijn de meningen over medische biotechnologie zeer verdeeld. Het gaat hierbij vaak om een aantal uiteenlopende opvallende thema’s.

   Overheid

   Wetenschappers

   Industrie

   Patiëntenverenigingen & Ethische Commissies

   Dierenwelzijn organisaties

   Forum Biotechnologie en Genetica

   Stichting Toekomstbeeld der Techniek