Onderzoek

Wetenschappers zijn doorlopend op zoek naar nieuwe stoffen en hun toepassingen, zoals nieuwe medicijnen en alternatieve, biologische brandstoffen. Daarnaast onderzoeken ze ook hoe ze de biologische productieprocessen (bioprocessen) van bestaande stoffen kunnen verbeteren.

Wat zijn bioprocessen?

Wat zijn biochemicaliën?

Wat zijn biobrandstoffen?

Wat is bioinformatica

Wet & Regelgeving

  Voor het werken met bacteriën, virussen, schimmels en cellen binnen het lab of de fabriek gelden regels. Sommige micro-organismen kunnen een gevaar opleveren voor diegenen die ermee werken. Denk bijvoorbeeld aan besmettelijke bacteriën of griepvirussen.

  Wat zijn biologische agentia?

  Hoe werken GGO-vergunningen?

   Toepassingen

   Micro-organismen worden ingezet om tal van producten te maken. Denk aan voedingsstoffen, medicijnen, kunststoffen en brandstoffen. Soms zijn deze micro-organismen genetisch gemodificeerd, vaak ook niet. In een aantal gevallen produceren de micro-organismen de uiteindelijke stof waar het om gaat (bijvoorbeeld ethanol), maar het kan ook zijn dat ze een onderdeel of ingrediënt (biochemicaliën) maken voor een bepaald product of productieproces.

   Wat is fermentatie en biokatalyse?

   Wat is er zoal op de markt?

    Meningen

    In tegenstelling tot teelt met genetisch gemodificeerde (GM) planten is er rondom industriële biotechnologie weinig of geen debat gevoerd. Dit heeft te maken met het feit dat de gebruikte organismen het lab of de fabriek nooit verlaten. Het gebruik van genetisch gemodificeerde (GM) micro-organismen wordt als nuttig ervaren, vooral wanneer deze geneesmiddelen produceren of wanneer vervuilende productieprocessen schoner kunnen verlopen.

    Wat denkt de Overheid?

    Wat denken Wetenschappers?

    Wat denkt de industrie?

    Wat denken burgers?

    Wat denken consumentenorganisaties?

    Wat denken levensbeschouwelijke organisaties?

    Wat denken milieu en dierenwelzijn organisaties?