Eindexamens Havo / VWO zip-formaat (downloaden!)
Havo VWO
Havo-1991(0.7 Mb)
Havo-1992 (1.1 Mb)
Havo-1993 (1.7 Mb)
Havo-1994 (1.7 Mb)
Havo-1995 (3.5 Mb)
Havo-1996 (0.7 Mb)
Havo-1997 (1.0 Mb)
Havo-1998 (1.3 Mb)
Havo-1999 (2.0 Mb)
Havo-2000 (1.9 Mb)
Havo-2001 (0.7 Mb)
Havo-2002 (1.6 Mb)
Havo-2003 (1.0 Mb)
Havo-2004 (3.0 Mb)
Havo-2005 (1.6 Mb)
VWO-1991 (0.9 Mb)
VWO-1992 (1.1 Mb)
 
 
 
 
 
 
VWO-1999 (3.7 Mb)
VWO-2000 (2.4 Mb)
VWO-2001 (43 Mb)
VWO-2002 (1.2 Mb)
VWO-2003 (1.5 Mb)
VWO-2004 (1.1 Mb)
VWO-2005 (2.9 Mb)
Oefeningen, webquests, opdrachten HAVO / VWO, van A tot Z
Vetgedrukt verwijst naar hoofdcategorie.

-A-


Aantasting milieu
Afstamming en ontwikkeling plantenrijk
Algen en wieren
Anaërobe en aërobe dissimilatie


-B-


Bloemen en vruchten
Bloemdiagrammen
Bloem- en vruchtonderdelen


-C-


C3 en C4 planten
Calvincyclus
Cellen en transport
Concentratiegradiënt en plasmolyse
Cycli en pigmenten


-D-


Determinatietabellen
Digitale flora
Donkerreactie
Dynamiek en stabiliteit


-E-


-F-


Digitale flora


-G-


Gaswisseling en sapstroom


-H-


Huidmondjes en milieuomstandigheden
Huidmondjes en fotosynthese


-I J-


Intensieve melkveehouderijen
Inventarisatiemethoden
(Werkblad)


-K-


Koolstofassimilatie
Koolstofkringloop


-L-


Levenscyclus paardenstaarten
Lichtreactie


-M-


Mens en milieu


-N-


Natuur en milieu
Natuur en milieu>
(Werkblad)


-O-


-P Q-


Plantaardige cellen


-R-


-S-


Schimmels, lagere planten en levenscyclussen
Sporenplanten
Stofwisseling en kringlopen
Stikstofkringloop
Stofwisselingsprocessen
Systematiek en evolutie


-T-


Turgor, stevigheid en plasmolyse


-U-


-V-


Vaatbundels en bladeren
Voedseloverschot en voedselproblematiek
Voedselweb
Vruchten en zaden
Vijfrijkensysteem


-W-

-X Y Z-


Zaadplanten
Zoetwateronderzoek
(Werkblad)