Afweer tegen ziektes Overzicht
Antistoffen
Macrofagen
B lymfocyten
T lymfocyten
Anatomie (mens) Accommodatie
Borstkas
Geraamte
Hoofd
Huid
Nieren
Spieren
Spijsvertering
Torso
Anatomie (plant) Blad fotosynthese
Bloem
Celstrekking
Huidmondjes
Plasmolyse ui
Plasmolyse waterpest
Vaatbundels
Biochemie DNA
Eiwitvertering
Vetten
Vetvertering
Zetmeelvertering
Bloed Afweer
Bestandelen bloed
Bloeddruk
Bloedgroep bepalen
Rhesusfactor
ABO-systeem
Bloedstolling
Bloedtransfusie
Bloedvaten
Haarvaten
Uitleg Bloedsomloop
Atherosclerose
Hart en bloedsomloop
Hartwerking
Lymfevaten
Tegenstroomprincipe
Zuurstofspanning
Cel Overzicht
Bladgroenkorrels
Celkern
Celskelet
Celwand
Centriolen
Chromosomen
ER
Golgi apparaat
Lysosomen
Membranen
Mitochondrien
Ribososmen
Trilharen
Vacuole
Zetmeelkorrels
Celregeling
Celcyclus
Celmembraan
Meiose
Mitose
Ecologie Groenbemesting
N-kringloop
N-kringloop oefening
Voedselketens & energiestromen
Gewervelden
Klassieke genetica Chromosomen
Dihybride gekoppeld
Dihybride kruising>
Experimenten Mendel
Monohibryde kruising
Populatiegenetica
Inleiding virtuleel practicum Drosophila
Kruisingen virtuleel practicum Drosophila
Zuivere lijnen
Moleculaire genetica Overzicht
DNA
DNA-sequencen
Gelelectroforese
Introns exons
Klonen
PCR
Transcriptie & translatie
Translatie
Transgene bacteriƫn
Transgene organismen
Transgene dieren
Transgene planten
Evolutie Endosymbiose Generatiewisseling
Gaswisseling Overzicht longen
Ademhalingsspieren
Huidmondjes
Longblaasjes
Kieuwen vis
Vis-zoogdier-insect
Zuurstofspanning
Homeostase Overzicht
Inleiding homeostase
Insuline & glucagon
Lever
Regeling temperatuur
Thyroxine
Nieren
Micro-organismen Bacteriƫn
Bacteriofaag
Griepvirus influenza-A
Virussen
virus HIV
Organismen Insecten Gewervelden
Osmose Celmembraan
Plasmolyse ui
Plasmolyse waterpest
Spijsvertering Maltase
Enzymen
Gebit planteneter
Gebit vleeseter
Lever
Spijsverteringskanaal
Vertering eiwit
Vertering vet
Vertering zetmeel
Stofwisseling Celademhaling
Citroenzuurcyclus
Eindoxidatie
Eindoxidatie model
Fotosynthese model
Fotosynthese
Glycolyse
Lichtreactie
Uitscheiding Lever Nieren
Voortplanting Geslachtsorganen man
Geslachtsorganen vrouw
Menstruatiecyclus
Ovarium-follikel-eicel
Testis
Bevruchting ontwikkeling embryo
Ongeslachtelijke voortplanting
Zenuwstelsel Overzicht
Inhoud
Autonoom zenuwstelsel
Centraal zenuwstelsel
Kniepeesreflex
Impulsgeleiding
Neuriet (axon)
Pupilreflex
Reflexboog
Synaps
Zintuigen Accomodatie
Netvlies
Ogen
Pupilreflex
Gehoororgaan