Doorlopende leerlijnen taal voor het basisonderwijs

Artikelen van de PO-raad over begrijpend lezen

Nieuwsbegrip een digitale methode voor begrijpend lezen

Artikel over leesstrategien

10 tips voor een effectieve aanpak van begrijpend lezen