Welkom Welkom in het vaklokaal "Beeldonderwijs''. 

Eindexamenonderwerp havo tehatex 2018-2019: WATER
Water is zoiets vanzelfsprekends voor ons in Nederland, bijna net zo vanzelfsprekend als de lucht die je inademt. Het is er in sloten, grachten, kanalen, rivieren, grondwater, de regen en de zee.  
Het water van de waterlinie heeft eeuwenlang geholpen om vijandelijke legers  te stoppen. En de watersport kent hier vele beoefenaars. Aan de andere kant is de grootste bedreiging voor Nederlands erfgoed waterschade. En nog niet eens zo heel lang geleden was er niet overal schoon drinkwater, waardoor ziektes als cholera om zich heen konden grijpen. 
Het wonderlijkste is misschien nog wel de eeuwenlange strijd die Nederland en water voeren om land. Het water lijkt tegenwoordig niet meer de grootste verliezer, want er worden hier en daar weer stukken land teruggegeven aan het water.

Het examen 2019 gaat over de symbolische betekenis van water en de manieren waarop kunstenaars, architecten en vormgevers water verbeelden en water als inspiratiebron of uitgangspunt nemen voor hun werk.
De historische periode van voor 1800 zijn de middeleeuwen 

 

Eindexamenonderwerp vwo tehatex 2017-2018:  VOORBEELDIG

Het thema van het centraal examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo 2017 is: Voorbeeldig… Een onderzoek naar het voorbeeld binnen de beeldende kunst, vormgeving en architectuur aan de hand vaneen drietal subthema’s: 'Imitatio', 'Variatio' en 'Aemulatio'. In het onderzoek ligt het accent op vier periodes, te weten: 1500-1750, 1750-1900, 1900-1945 en 1945- heden.

Daarnaast kunnen relaties worden gelegd tussen de kunst uit deze vier periodes en de periodes die worden genoemd in de basisstofomschrijving. De uitwerking van kunsthistorische periodes in de Basisstofomschrijving tehatex vwo dient als algemene achtergrond bij de examenstof Het lesmateriaal voor het CSE vwo  wordt ook weer aangeboden in een electronische leeromgeving, waarbij je ook nu weer opdrachten online kunt maken.

http://www.kunstelo.nl/course/view.php?id=819

 

Eindexamenonderwerp vmbo kunstvakken 2 voor het examenjaar 2017-2018: IDENTITEIT

Het lesmateriaal voor het CSE vmbo  wordt ook weer aangeboden in een electronische leeromgeving, waarbij je ook nu weer opdrachten online kunt maken.

https://www.kunstelo.nl/course/view.php?id=1884