Welkom Welkom in het vaklokaal "Beeldonderwijs''. Via de pagina ''oefenen'' of "snel naar" zijn al de bronnen te vinden. In dit vaklokaal vind je ook de links naar de eindexamenstof 2016 voor kunstvakken 2 vmbo beeldend, tehatex havo en tehatex vwo 2016.

Eindexamenonderwerp havo tehatex 2017-2018: ZO VERLEIDELIJK!

Het examen gaat over spectaculaire kunst, kunst die de aandacht trekt en kunst die wil verleiden. Kunstenaars, architecten en vormgevers werken daarbij soms op de grens van kunst en kitsch.

Het centraal examen havo tehatex heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2018 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de barok.

https://www.kunstelo.nl/course/view.php?id=1510

Eindexamenonderwerp vwo tehatex 2017-2018:  VOORBEELDIG

Het thema van het centraal examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo 2017 is: Voorbeeldig… Een onderzoek naar het voorbeeld binnen de beeldende kunst, vormgeving en architectuur aan de hand vaneen drietal subthema’s: 'Imitatio', 'Variatio' en 'Aemulatio'. In het onderzoek ligt het accent op vier periodes, te weten: 1500-1750, 1750-1900, 1900-1945 en 1945- heden.

Daarnaast kunnen relaties worden gelegd tussen de kunst uit deze vier periodes en de periodes die worden genoemd in de basisstofomschrijving. De uitwerking van kunsthistorische periodes in de Basisstofomschrijving tehatex vwo dient als algemene achtergrond bij de examenstof Het lesmateriaal voor het CSE vwo  wordt ook weer aangeboden in een electronische leeromgeving, waarbij je ook nu weer opdrachten online kunt maken.

http://www.kunstelo.nl/course/view.php?id=819

Eindexamenonderwerp vmbo kunstvakken 2 voor het examenjaar 2017-2018: DE STAD

Het lesmateriaal voor het CSE vmbo  wordt ook weer aangeboden in een electronische leeromgeving, waarbij je ook nu weer opdrachten online kunt maken.

https://www.kunstelo.nl/course/view.php?id=1509