Welkom Welkom in het vaklokaal "Beeldonderwijs''. 

Eindexamenonderwerp havo tehatex 2019-2020: DE VERRUIMDE BLIK

Het centraal examen heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2020 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de renaissance.

Het thema van het centraal examen 2020 is ‘De verruimde blik’. Dit examen gaat over het verruimen van de blik, over kunstenaars, architecten en vormgevers die door te reizen of zich op andere wijze te verdiepen in de ander of het vreemde, inspiratie of kennis opdoen die van invloed is op hun werk.

https://www.kunstelo.nl/course/view.php?id=2258

 

Eindexamenonderwerp vwo tehatex 2019-2020:  VOORBEELDIG

Het thema van het centraal examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo 2020 is: Voorbeeldig… Een onderzoek naar het voorbeeld binnen de beeldende kunst, vormgeving en architectuur aan de hand vaneen drietal subthema’s: 'Imitatio', 'Variatio' en 'Aemulatio'. In het onderzoek ligt het accent op vier periodes, te weten: 1500-1750, 1750-1900, 1900-1945 en 1945- heden.

Daarnaast kunnen relaties worden gelegd tussen de kunst uit deze vier periodes en de periodes die worden genoemd in de basisstofomschrijving. De uitwerking van kunsthistorische periodes in de Basisstofomschrijving tehatex vwo dient als algemene achtergrond bij de examenstof Het lesmateriaal voor het CSE vwo  wordt ook weer aangeboden in een electronische leeromgeving, waarbij je ook nu weer opdrachten online kunt maken.

http://www.kunstelo.nl/course/view.php?id=819

 

Eindexamenonderwerp vmbo kunstvakken 2 voor het examenjaar 2019-2020: TIJD

Het lesmateriaal voor het CSE vmbo  wordt ook weer aangeboden in een electronische leeromgeving, waarbij je ook nu weer opdrachten online kunt maken.

https://www.kunstelo.nl/course/view.php?id=2259