Aarde

Schema's Havo

Met de volgende schema's kun je de verbanden tussen de diverse begrippen uit de module Aarde duidelijk maken.
Maak interactief het schema compleet. Schuif de juiste begrippen op de juiste plaats in het schema.
Uitprinten van de juist ingevulde schema's levert dan een samenvatting op.
[update 31-07-09]
De onderdelen :

 • Aardbevingen en vulkanen
 • Opbouw en afbraak van een gebergte
 • Klimaatgebieden en landschapszones
 • De werking van het klimaatsyteem op aarde
 • Landschappen Middellandse- Zee
 • Geologische processen Middellandse- Zee
 • Natuurlijke gevaren en rampen VS
 • Schade door aardbevingen en hurricanes in VS

   

Toetsen

Ruim zestig meerkeuzevragen over de module Aarde (Havo). Met een einduitslag.

Deel 1 (Tektoniek)
Deel 2 (Atmosfeer)

Tektoniek (30 vragen)

Klimaat: klimaatgrafieken en beschrijvingen van klimaten herkennen. 20 vragen met directe controle. Uitslag aan het eind.

Wereld

Toets

Doe zelf de merkentest. Van hoeveel merken weet jij uit welk land ze oorspronkelijk komen?

Schema's Havo

Maak interactief het schema compleet. Schuif de juiste begrippen op de juiste plaats in het schema. Hier leer je hoe de begrippen uit de module Wereld met elkaar in verband staan. Uitprinten van de juist ingevulde schema's levert een samenvatting op. 
 

 • Migratie: VS- Mexico
 • Industrie: VS- Mexico
 • Ontwikkeling wereldeconomie 1+2
 • Ontwikkeling Groot-Brittannië en globalisering
 • Ontwikkeling India en globalisering
 • Wereldhandel: landbouw
 • Aanpassingen Nederlandse landbouw
 • Aanpassing van de Oostenrijkse landbouw

 
Schema's VWO

Zie uitleg schema's Havo. De volgende onderwerpen komen aan bod in de schema's:
 

 • Overzicht ontwikkelingen wereldeconomie
 • Oorzaak-gevolg zwakke economische structuur
 • Oorzaak- gevolg ernstige armoede
 • Ontwikkeling Groot- Brittannië en globalisering
 • Ontwikkeling India en globalisering
 • Kenmerken wereldsteden
 • Kenmerken van 3 Amerikaanse steden
 • Het wereldvoedselvraagstuk

 

Oudere onderwerpen VWO

in het oude lokaal vind je nog toetsen over: