Nederland leefomgeving

  • Duinlandschap : Schiermonnikoog, waddeneiland . Rondleiding met behulp van dia's en informatie over kwelders, duinzand...
  • Landschappen in Nederland: over bodems, verkaveling en de kenmerken van de belangrijkste landschappen (pittig niveau)
  • Alle zes landschappen: korte uitleg per landschap + kaartvaardigheid toets over landschappen  + begrippen.
  • Dijkdoorbraken en uiterwaarden. Expres een dijk doorsteken???
   Doe zelf het onderzoek.
   De vragen en de bronnen zijn al gegeven.
  • Water en waterbeheer.
   Informatie over alles wat met water te maken heeft in Nederland. Waterzuivering, kanalisering, waterschappen etc.
   Met voorbeelden, videobeelden (Realplayer) en achtergronden.
  • Terug naar de natuur
   Nederland is een klein land en iedereen wil zijn deel hebben. In het programma hoor je de standpunten van verschillende personen die betrokken zijn bij de verdeling van de grond in Nederland. De ambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij legt uit dat er in Nederland een Ecologische Hoofdstructuur (ECS) is gemaakt. In dit plan is vastgelegd in welke gebieden de natuur voorrang krijgt. De boeren vertellen welke gevolgen dit voor hen heeft. Zo wordt één boer gedwongen om zijn bedrijf te stoppen en de ander vertelt dat hij de grotere stroom toeristen in het natuurgebied niet altijd gemakkelijk vindt.
  • Ruimte voor rivieren : de maatregelen die we moeten nemen om de rivieren te beteugelen worden hier met filmpjes uitgelegd. Dus, uiterwaardvergraving, dijkverbetering, ontpoldering, dijkverlegging etc.

  Aarde

  • Klimaatveranderingen

   Een prima overzicht van wat er op dit moment speelt rondom klimaatveranderingen. Kernwoorden zijn: aardas, El Nino, aardbaan, zonneactiviteit, kleine ijstijd, broeikaseffect, ligging van de continenten, vulkaanuitbarstingen.

   Tekening is van de zeestromingen ten tijde van het Krijt. Toen lagen de continenten anders en was er dus een ander klimaat.

  • Weer en klimaat
   Uitgebreide informatieve website , opgebouwd rond een aantal modules. Je kunt jezelf (beperkt) testen door vragen online te beantwoorden.
   Onderwerpen: temperatuur, wolken, neerslag, luchtdruk, klimaatverandering, weersvoorspelling em het bouwen van een eigen weerstation...
  • Het Aralmeer droogt op!
   Nou en..?
   Welke gevolgen heeft dit voor mens en de natuur?
  • Wereld

  • Coltan
   Wat is coltan en wat heeft dit met Leonardo di Caprio, jouw mobieltje, het milieu en deze foto te maken?

  Overblijfselen van gorilla's in Congo