Op deze pagina's (rechts) kun je jezelf testen of je de leerstof of aardrijkskundige vaardigheden zoals kaartlezen, kaartvergelijken al beheerst.