Atlas : VWO en Havo : alleen de 54e druk Bosatlas is toegestaan.

VWO

  • Wereld: Samenhang en verscheidenheid, Globalisering in landen, Grootstedelijke gebieden in de VS
  • Aarde: Klimaat en landschapszones, Opbouw en afbraak van reliëf, Middellandse-Zeegebied
  • Zuidoost-Azie: Eenheid of verbrokkelijking
  • Nederland als leefomgeving: Overstromingen en waterovrelast, Steden en stedelijke gebieden
  • Geografische vaardigheden: Geografische benadering Bron (Word)

Havo

  • Wereld: Samenhang en verscheidenheid, Globalisering in landen, 
  • Aarde: Klimaat en landschapszones, Opbouw en afbraak van reliëf, 
  • Indonesië: Indonesië als ontwikkelingsland
  • Nederland als leefomgeving: Overstromingen en wateroverlast, Steden en stedelijke gebieden
  • Geografische vaardigheden: Geografische benadering Bron (Word)

VMBO (gt) (geen atlas!) 

-  Weer en klimaat
-  Bronnen van energie
-  Water
-  Arm en rijk
-  Bevolking en ruimte
-  Grenzen en identiteit
+ GL/GT zijn er ook nog casussen
Voor het hele programma zie dit PDF

Quikscan examen