Migratie : Ik vertrek – zij vertrokken

Het CBS heeft  lesmateriaal voor het VO geschreven. Nu is er dan een les voor VMBO en Havo/ VWO klas 2. Over getallen, grafieken m.b.v o.a de CBS StatLine. 

Daarnaast leer je ook dat grafieken niet altijd juist worden gebruikt en geïnterpreteerd. Nadat je een aantal vragen en opdrachten hebt doorlopen is er de keuze uit een drietal verwerkingsopdrachten, waarbij je verschillende 'tools' gebruikt om je kennis over migratie- en vluchtelingenstromen te verdiepen.

Deze digitale versie vind je hier.

Turfwinning : alles wat je wilt weten

Turfwinning is een erg goed gemaakte website. Met beeldmateriaal, animaties, video, goede uitleg en aansluiting bij leerdoelen uit PO en VO. Het is niet alleen te gebruiken door scholen uit de streek, maar ook door andere. Je kunt zelfstandig door de stof heen en hoeft niet op de docent te wachten. Je kunt de toets maken en weten wat je wel of niet goed hebt.
 

Fietsen in Nederland….

Nederland fietsland? In deze video wordt uitgelegd hoe wij aan onze mooie fietspaden zijn gekomen. Oliecrisis, welvaartsstijging en protest zijn de ingrediënten. De groei van de steden en de daarmee gepaard gaande strijd om de ruimte in het na-oorlogse Nederland is ook een factor.

Vragen aan je eigen omgeving:

Waar liggen de gevaarlijke punten wanneer je op de fiets stapt?
Waarom liggen ze juist daar?
Wat zijn de gevolgen?
Heb je er last van wanneer je naar school, sportclub, muziekles fietst?
Welke andere route zou je kunnen nemen?
Is er voor jouw gemeente ook zo'n overzicht van gevaarlijke punten? Nee? Zelf maken met Google Maps!

Fietsroutes plannen en gevaarlijke punten.
Doorgaande fietsroutes in Nederland
Fietsroutes voor scholen in Amsterdam

Zomaar een dag in Nederland!

Het CBS heeft een animatie waar allerlei weetjes ' per dag' over de Nederlandse bevolking, in 60 seconden langs komen.
Geboorten, sterfte, immigratie, vervoer etc. komen aan bod. Leuk om bv te weten dat er per dag 4356 verhuizingen plaatsvinden in ons land. Best wel veel als je je bedenkt dat al die verhuizingen, verplaatsingen zijn. Dat zorgt dus weer voor vervoerstromen. Waar gaan ze heen en waar komen ze vandaan? Levert ook nog eens werk op.
Kortom genoeg geografische vragen die je er bij kunt stellen.

Q koorts in kaart

Q koorts is een besmettelijke ziekte en kan van dier naar mens worden overgedragen. In Nederland hebben 2000 mensen deze ziekte. De symptomen zijn divers en ernstig. De bedrijven die besmette dieren hebben worden geruimd. De spreiding van deze bedrijven In Nederland is hier te zien.
Besmetting gaat via de lucht dwz je ademt de bacterie in. Het meeste gevaar loop je wanneer de (melk)geiten en -schapen gaan lammeren, dat is tussen februari en mei. Je zal dus maar in de buurt wonen van zo'n besmet bedrijf. De gegevens van deze bedrijven zijn inmiddels op postcode/ adres bekend gemaakt. Dat is bijzonder omdat in andere gevallen van dierziekten deze gegevens niet gedetailleerd openbaar werden gemaakt.
Zo heb ik de lijst met adressen van de Voedsel en Waren Autoriteit vandaan gehaald, deze postcodes omgezet naar RD X-Y coordinaten met behulp van de XY tool van de Digischool en ingevoerd in een GIS, in dit geval Arcview. Vervolgens om die bedrijven een buffer van 1km gezet. Je kunt dan grofweg die stedelijke gebieden aanwijzen die in die buffer van 1km liggen en afahankelijk van de openheid van het landschap en de windrichting wel iets zeggen over mogelijke risicogbieden. Ik heb dat gedaan voor een deel van Noordbrabant. De rode stippen zijn de besmette bedrijven en de cirkels de buffer van 1km. Klik op de kaart voor een grotere versie.

Het bestand met alle besmette bedrijven heb ik online geplaats in een shp (esri) zipbestand. De locaties zijn het midden van de postcode.

Hoe zag jouw omgeving er in 1829 uit?


Rotterdam 1829

Ook nieuwsgierig naar hoe jouw omgeving van nu er  pakweg 200 jaar geleden uit heeft gezien? Dan kun je nu met behulp van deze Googelmaps mashup   - Historiekaart -die nieuwsgierigheid bevredigen. De oude kaart wordt over de huidige geplaatst en je kunt de doorzichtigheid (transparantie) ervan aanpassen.
Ook zijn er van andere jaren kaarten te laden. Zo kun je voor je eigen omgeving een soort van tijdlijn maken (idee voor een werkstuk of PO?)

De site is in Beta dwz dat er nog aan gewerkt wordt, dat kan dus soms vertraging in het laden betekenen.

‘Misdaad in kaart ‘door leerlingen van het Dalton Voorburg

Leerlingen van klas 2 hebben gedurende het afgelopen schooljaar de politieberichten uit het lokale huis- aan huisblad 'Het Krantje' ...ja niet erg origineel die naam....van Leidschendam- Voorburg letterlijk in kaart gebracht.
Met behulp van (gratis en Nederlandstalig) Quikmaps- een Google Maps mashup- plaatsten ze de soorten misdaad, vaak met een foto van de plek des onheils, op de juiste plek. De informatie uit het politiebericht werd er aan aangekoppeld, zodat wanneer je op een icoontje klikt de gegevens over die plek te bekijken zijn.

De klassen werden in groepjes van 4 verdeeld en van elke week werd een aparte kaart gemaakt. Totaal 17 weken. Nu zijn al deze losse kaarten samengevoegd tot één overzicht. Dat samenvoegen van verschillende Quikmapkaarten gaat heel makkelijk, net als het maken van de losse kaarten met inhoud.
Op deze manier leerden ze lokaliseren op een kaart en kregen ze een beeld van hun eigen omgeving. Waar vinden de meeste inbraken plaats? Waarom concentreren berovingen en ongelukken zich op een bepaalde plaats?

Natuurlijk levert dat geen echt wetenschappelijk verantwoorde antwoorden op, maar het zet ze wel aan tot het analyseren van 'eigen' data en aan het denken.

Ook zoiets doen met jouw klas? Hier vind je de handleiding en meer informatie.
Laat het even weten wanneer je dit ook gaat doen. Maken we er hier een bericht over.
Wellicht komen we tot een nationale dekking :-)

 

Ruimte voor rivieren: Nederland leefomgeving

Ruimte voor rivieren : de maatregelen die we moeten nemen om de rivieren te beteugelen worden hier met filmpjes uitgelegd. Dus, uiterwaardvergraving, dijkverbetering, ontpoldering, dijkverlegging etc. nog even bekijken voor je eindexamen.

Nederlandse bodem daalt en stijgt

Met satellietbeelden van verschillende jaren kun je meten waar en hoeveel de Nederlandse bodem verticaal beweegt. Bodemdaling en bodemstijging zijn in kaart gebracht. Zo steeg Zuid- Limburg in 15 jaar maar liefst 10 cm (meer water in het gesteente dat dan uit gaat zetten) en zakte de bodem bij Alkmaar met enkele mm per jaar (gaswinning) (zie onderstaand filmpje).

Nou en ? Samen met de stijging van de zeespiegel door de klimaatverandering komt Nederland op sommige plaatsen dus steeds verder onder NAP te liggen. Dat is voor de al laag liggende delen van ons land geen goed nieuws. Kostbare beschermende maatregelen zijn nodig om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Het goede nieuws is dat we het allemaal goed kunnen meten en dus op tijd maatregelen (moeten) kunnen nemen. De politiek zal moeten reageren door extra geld beschikbaar te stellen.

(Bron Kennislink)