De wereldbevolking groeit explosief. Om voedselzekerheid ook in de toekomst te kunnen garanderen, zullen keuzes gemaakt moeten worden. Je kruipt in de huid van de zogenaamde food consultant die met maatregelen moet komen. Hij gaat aan de slag met mogelijke interventies en onderbouwt deze met argumenten waarbij hij rekening houdt met de drie peilers people, planet en profit. De game bestaat uit drie missies van 15 minuten. 

Reageer


× vier = 8